Ruuhkamaksusta jatkoselvitykset vuoden 2010 loppuun mennessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2009 13.17
Tiedote

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä käsitteli tänään kokouksessaan Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksestä annettuja lausuntoja.

Ministerityöryhmä päätti, että ruuhkamaksusta tullaan laatimaan lisäselvitykset ensi vuoden loppuun mennessä. Erityisesti tarkastellaan ruuhkamaksun vaikutuksia elinkeinoelämälle, yhdyskuntarakenteelle ja sosiaaliselle tasa-arvolle. Lisäksi ruuhkamaksun tavoitteet on selkiytettävä ja oikeudellinen asema (vero/maksu) selvitettävä.

Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys valmistui kesäkuussa. Selvityksestä annettiin noin 50 lausuntoa. Lausunnoissa pidetään hyvänä, että ruuhkamaksua on selvitetty ja selvitys koetaan hyvänä keskustelun avauksena.

Suurin osa lausunnonantajista katsoi, että ruuhkamaksu olisi tehokas keino saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita Helsingin seudulla. Lausunnoissa kuitenkin korostettiin, että ennen päätöstä ruuhkamaksun käyttöönotosta on tehtävä lisäselvityksiä maksun vaikutuksista elinkeinoelämälle, yhdyskuntarakenteeseen ja sosiaaliseen tasa-arvoon.

Muutamat lausunnonantajista olivat sitä mieltä, että ruuhkamaksun käyttöönotossa tulisi edetä nopeasti. Toisaalta jotkut lausunnonantajista olivat sitä mieltä, että ruuhkamaksun valmistelua ei kannata jatkaa.

Korvamerkitty maksu saa kannatusta

Lähes kaikissa lausunnoissa otettiin kantaa siihen, että ruuhkamaksu tulee tulkita nimenomaan maksuksi, eikä veroksi. Lausunnoissa katsottiin, että ruuhkamaksulla kerättävät tulot tulisi palauttaa alueelle. Tuloja ehdotettiin käytettäväksi joukkoliikenteen rahoittamiseen, liikennejärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja liikkumisen ohjausjärjestelmien kehittämiseen.

Lausunnoissa tuotiin yleisesti esille, että alueellisen ruuhkamaksun sijasta tai rinnalla tulisi selvittää valtakunnallista paikantamiseen perustuvaa liikenteen verotusta eli kilometrimaksua. Useissa lausunnoissa todettiin myös, että ruuhkamaksua ei tulisi katsoa yksittäisenä ratkaisuna, vaan osana liikenteen verotuksen kokonaisuutta.

Monet lausunnonantajat toivat esille muiden liikennepoliittisten keinojen tärkeyden sekä sen, että on tärkeää löytää tehokas ja toimiva toimenpidekokonaisuus. Tämä edellyttää liikennejärjestelmätason tarkastelua, jonka vuoksi ruuhkamaksuselvityksen jatko tullaan liittämään kiinteämmin osaksi käynnissä olevaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Lausuntoyhteenvedot ruuhkamaksusta löytyvät liikenne- ja viestintäministeriön nettisivuilta: www.lvm.fi ja www.ruuhkamaksu.fi

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482