Romuautojen siirto nopeutuu ensi keväänä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2008 14.14
Tiedote

Hylätyt ja väärin pysäköidyt ajoneuvot poistetaan säilytyksestä nykyistä nopeammin. Siirrettyjä ajoneuvoja säilytetään kuukausi aiemman kolmen kuukauden sijasta huhtikuun 2009 alusta alkaen.

Valtioneuvosto esitti asiaa koskevan lain vahvistamista 4. joulukuuta. Laki tulee voimaan huhtikuun alusta 2009.

Tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi viedä väärin pysäköidyn tai onnettomuudessa vaurioituneen auton siirtokeskukseen kahden vuorokauden kuluessa.

Lailla selkeytetään viranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poliisin tehtävät rajoittuvat jatkossa lähinnä järjestyksen ylläpitoon ja onnettomuuksien tutkintaan. Poliisin on kuitenkin viipymättä siirrettävä ajoneuvo, jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Kunnilla on lain mukaan kadunpitäjinä päävastuu ajoneuvojen siirtämisestä, ja maanteillä siirroista vastaa Tiehallinto. Siirtokuluista vastaa ajoneuvon omistaja.

Ajoneuvon omistajalle annetaan suullinen tai kirjallinen siirtokehotus tai -ilmoitus. Siirtokeskukseen vietyjen autojen omistusoikeus siirtyy kunnalle, jos autoa ei noudeta 30 päivän kuluessa.


Lisätietoja

hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479