Rohkeasti viidennen liikennemuodon kyytiin!

Julkaisuajankohta 5.5.2015 10.16
Kolumni
Tieto on valtaa. Tämä korostuu entistä enemmän mitä digitaalisemmaksi maailma kehittyy. Tulevaisuudessa tietoa hyödynnetään yhä enemmän, ja mielikuvituksemme tuskin riittää mieltämään kaikkia niitä uusia palveluja, joita tiedon pohjalta tullaan eri sektoreilla kehittämään melko lyhyessäkin ajassa.

Tieto ja digitalisaatio luovat pohjaa kokonaan uudenlaisille palvelukonsepteille myös liikennesektorilla. Liikenteen digitalisoitu tieto mahdollistaa liikennejärjestelmän tehostumisen ja palveluistumisen. Liikennesektorilla digitalisaation mahdollistama tuottavuusloikka on kuitenkin vielä ottamatta.

Näin jälkeenpäin ajateltuna voi sanoa, että liikennesektorilla havahduttiin turhan myöhään siihen, että hallinnonalallamme on omia valtavia tietovarantoja, joista voisi olla hyötyä kolmansille osapuolille. Liikenteen hallinnonalalla ollaankin nyt kahden vuoden ajan määrätietoisesti ja aktiivisesti avattu julkisia tietovarantoja maksutta, avoimin käyttöehdoin ja koneluettavassa muodossa muiden toimijoiden käyttöön. Tiedämme, että avatut tietovarannot ovat kuin polttoainetta digitaalisille palveluille ja uusien innovatiivisten palveluiden syntyminen avattujen tietojen pohjalta on jo nähtävissä. Suuri lumipalloilmiö kehityksessä on kuitenkin vielä näkemättä. Lisäsysäyksen asialle antaisi tietovarantojen avaamisen jatkumo sekä yritysten ja käyttäjien tietojen avaaminen.

Tietovarantojen avaaminen edellyttää jatkossa jonkin verran rahallista panostusta valtiovallalta. Mahdollisuudet saada tämä rahallinen satsaus moninkertaisena takaisin uuden kasvun ja yritystoiminnan kautta ovat sen verran hyvät, että meillä ei ole varaa jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä. Voisi sanoa, että h/k-suhde on tässä hankkeessa kohdillaan.

Haasteellinen kysymys on se, miten yrityksiä ja käyttäjiä kannustetaan tiedon avaamiseen. Julkisen sektorin työkalupakin perinteisestä valikoimasta löytyvät kepit ja porkkanat, joista porkkanat ovat tähän tarkoitukseen suositeltava vaihtoehto. Oman tiedon luovuttamisen myötä saadut lisäpalvelut tai -hyödyt tulee olla henkilölle tai yritykselle niin houkuttelevia, että tietojen luovuttamista ei koeta ongelmaksi. Tietosuojakysymysten ratkaiseminen ja käyttäjien luottamuksen saaminen on luonnollisesti perusedellytys asian onnistumiselle.

Tänä päivänä tieto ja viestintä ovat merkittävä osa liikennepolitiikkaa. Liikenneinfra ja liikennetieto muodostavat vankan alustan liikennepalveluille, ja tieto viidentenä liikennemuotona on jo vakiintunut käsite. Se, miten tämä kaikki tulee vaikuttamaan liikennealan perinteisiin toimijoihin ja markkinoihin on tietysti mielenkiintoinen ja iso asia. Tulevaisuutta on näin muutoksen kynnyksellä vaikeata tarkasti ennustaa. Varmaa on oikeastaan vain se, että muutos on jo kovaa vauhtia käynnissä ja kehityksen etunenässä olevat hyötyvät eniten. Rohkeasti siis viidennen liikennemuodon kyytiin ja kohti tulevaisuutta!

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön Liikenteen tietovarannot -yksikön johtaja.           
2015 Blogit Blogit 2015 digitalisaatio liikenne liikenne palveluna liikennepolitiikka