Risikko: Liikennemuotojen maksukohtelun oltava tasapuolisempaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2014 12.23
Tiedote

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää tärkeänä, että Liikenteen turvallisuusviraston Trafin eri liikennemuodoilta perimät maksut ovat keskenään tasavertaisessa asemassa.

Trafin tieliikenteeltä perimät maksut ovat viiden vuoden aikana olleet ylijäämäisiä. Ylijäämää on kertynyt 38 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus katkaisee tämän trendin. Muiden liikennemuotojen maksut ovat alijäämäisiä, Risikko toteaa.

Vuonna 2015 ilmailun suoritemaksujen kustannusvastaavuus on 87 prosenttia, merenkulun 77 prosenttia ja rautatieliikenteen 71 prosenttia.

- Valtion viraston tehtävänä ei ole tuottaa voittoa, vaan ainoastaan kustannukset on katettava. Ihannetilanne on se, että tuloja ja menoja on yhtä paljon, Risikko huomauttaa.

- Kysymys on periaatteesta. Nyt tieliikennettä on kohdeltu eri tavoin kuin muita liikennemuotoja. Epäsuhtaan on syytä puuttua, ja korjausliike on nyt käynnissä. Jatkossa kustannusvastaavuus on saavutettavissa, kun ilmailun, merenkulun ja rautatieliikenteen maksuja korotetaan asteittain. Suureen kertakorotukseen ei ole syytä mennä, Risikko toteaa.

Tieliikenteessä asiakasmaksut säilyvät entisellään, vaikka korotuspainetta oli kahden miljoonan euron edestä. Hintoja ei kuitenkaan laskettu, koska tämä olisi alentanut tieliikennemaksujen kustannusvastaavuutta niin paljon, että asiakkaiden saamat palvelut olisivat heikentyneet.

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi Trafin maksuja koskevan asetuksen 17. joulukuuta. Ministeriö seuraa maksujen kehitystä, ja tarvittaessa voi muuttaa määräyksiään myös kesken vuotta.

Lisätietoja
erityisavustaja Juuso Rönnholm, puh. 050 574 1504
liikenneneuvos Sabina Lindström, puh. 040 527 6103