Risikko: Harrasteilmailulle etsitään uutta paikkaa Helsingin seudulla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2014 15.21
Tiedote

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko käynnistää kartoituksen harrasteilmailuun osoitettavasta lentokentästä Helsingin seudulla. Tarkoituksena on selvittää, missä ilmailua voitaisiin parhaiten jatkaa sen jälkeen, kun toiminta Malmin lentokentällä päättyy.

Lisäksi selvitetään, miten täytettäisiin ne vaatimukset, joita lentotoiminnan jatkaminen vuoden 2018 loppuun edellyttäisi.

Aiheesta keskusteltiin Risikon ja ilmailijoiden välisessä tapaamisessa 4. joulukuuta. Risikko toivoo, että yhteistyössä päästäisiin kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun harrasteilmailun jatkumisesta Helsingin seudulla. Työhön kutsutaan myös ilmailun edustajat.

Hallituksen päätösten mukaisesti valtio lopettaa toimintansa Helsinki-Malmin lentoasemalla syyskuussa 2016, jolloin myös lennonvarmistus lakkaa. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä riskikartoituksesta ilmenee, että toimintaa voitaisiin mahdollisesti jatkaa pari vuotta myös ilman lennonvarmistuspalveluja.

Trafin selvitys:
Jatkoaikaa Malmin lentotoiminnalle
tietyin edellytyksin

Trafin riskianalyysissa arvioidaan, millaisin edellytyksin ja rajoituksin ilmailua voidaan jatkaa Malmilla elokuusta 2016 vuoden 2018 loppuun tilanteessa, jossa lennonjohtoa ei ole ja kenttä toimisi niin sanottuna korpikenttänä.

Selvityksessä pidetään oleellisena sitä, että lentoasemalle löytyy pitäjä ja että kenttä saa asianmukaisen ympäristöluvan.

Trafi listaa seitsemän toimenpidettä, jotka tulisi toteuttaa, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisimman turvallisesti ilman lennonvarmistusta.

Toimenpiteillä muun muassa rajoitettaisiin lennot näkösääolosuhteisiin, edellytettäisiin koneilta korkeuden ilmoittavaa transponderia ja tehtäisiin Malmin lentopaikasta ja sen läheisyydestä radiovyöhyke, jossa radiopuhelimen käyttö on pakollista sekä maassa että ilmassa.

Lisätietoja:

erityisavustaja Juuso Rönnholm, p. 050 574 1504
hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 0295 34 2474