Selvitys: Koillisväylän tietoliikennekaapelille kansainvälistä kannatusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2016 9.04
Tiedote

Koillisväylän kautta kulkeva Euroopan ja Aasian välinen tietoliikennekaapeli olisi poliittisesti ja teknisesti mahdollista toteuttaa, toteaa Paavo Lipposen ja Reijo Sventon liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille luovuttama selvitys. Toteutuessaan kaapeli nopeuttaisi merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä tietoliikennettä ja vastaisi kasvavaan kapasiteettitarpeeseen. Hankkeesta olisi myös kansantaloudellista hyötyä Euroopalle, Venäjälle ja Aasialle.

Selvityksen mukaan keskeisillä mailla, kuten Venäjällä, Kiinalla, Japanilla ja Norjalla on kiinnostus olla hankkeessa mukana. Selvitykseen liittyen on myös oltu yhteydessä useisiin yritystoimijoihin.

- Kaikissa maissa ymmärrettiin hankkeen tarve ja oltiin valmiita olemaan suopeita esimerkiksi vaadittavia viranomaislupia kohtaan. Samalla pidettiin tärkeänä hankkeen aitoa liiketoimintamahdollisuutta ja yksityisten tahojen osallistumista hankkeen rahoittamiseen, kertoo Lipponen.

- Selvityksessä korostui, että teknisesti haastava hanke tulisi toteuttaa neutraalisti teknologian ja eri toimijoiden osalta, jotta se hyödyttäisi tasapuolisesti hankkeeseen osallistujia. Lisäksi kaikkien toteutusvaiheiden tulee perustua avoimiin kilpailutuksiin, toteaa Svento.

Selvityksessä esiin tulleet haasteet liittyivät muun muassa tietoturvaan ja hankkeen rahoitukseen. Tietoliikenteestä vastaavan yhtiön tulisi olla neutraali toimija, joka pystyisi huolehtimaan myös yksityisyydensuojasta. Kaupalliset tahot ovat puolestaan halunneet varmistua siitä, ettei hankkeen toteuttamiselle ole poliittisia esteitä.

Selvitysmiehet esittävät joukon toimenpiteitä hankkeen edistämiseksi. Keskeisille maille tulisi kertoa nyt saavutetusta yhteisestä myönteisestä suhtautumisesta hankkeeseen. Hanke tulisi pitää esillä kansainvälisissä tapaamisissa ja ottaa vahvasti esille Arktisessa neuvostossa Suomen keväällä 2017 alkavalla puheenjohtajakaudella.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tulisi perustaa monikansallinen projekti tai yritys, joka veisi hanketta eteenpäin. Tähän vaiheeseen tarvittaisiin oletettavasti jo noin 4-6 miljoonan euron rahoitus tarkempien suunnitelmien toteuttamiseksi.

- Olen sitoutunut viemään hanketta ripeästi eteenpäin. Hankkeen toteutumisella on suuri merkitys muun muassa pankeille, peliteollisuudelle ja esineiden internetin kansainväliselle kehitykselle. Koillisväylän kaapelin ja Itämerenkaapelin yhdistäjänä Suomella olisi erinomainen mahdollisuus muodostua kansainväliseksi dataliikenteen solmukohdaksi, kommentoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner selvitystä.

Tietoliikennekaapelin merenalainen osuus koostuisi noin 10 500 kilometrin pituisesta yhteydestä Japanista ja Kiinasta Norjan Kirkkoniemeen ja Venäjälle, Kuolan niemimaalle. Hankkeen arvioidaan vievän toteutuakseen useiden vuosien ajan.

Lisätietoja:

Paavo Lipponen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Taina Pieski, p. 050 5351574

Reijo Svento, p. 050 609 95

ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 8378 794