Rengaspainevahti pakolliseksi vain ensimmäiseen rengassarjaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2014 8.00
Tiedote

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFI

Rengaspainevahdista on tulossa pakollinen vain uusien autojen ensiasennusrenkaille eli renkaille, jolla auto ensirekisteröidään. Renkaita uusittaessa autoilija voi itse päättää, ottaako uuteen rengassarjaan seurantajärjestelmän vai ei.

Rengaspainevahtia koskeva EU-säädös tulee voimaan 1. marraskuuta 2014. Koska EU-säädös koskee vain henkilöautojen ensirekisteröintiä, voidaan ensirekisteröinnin jälkeisistä muutoksista päättää kansallisesti.

Nykyisessä kansallisessa, auton rakennemuutosta koskevissa vaatimuksissa ei erikseen säädetä rengaspainevahdeista, joten säädöstä päivitetään ensi vuoden alkupuolella. Trafi on katsonut, että koska Suomessa talvirenkaiden käyttö on pakollista ja laajamittaista, tulevat sekä kesä- että talvirenkaiden paineet ja kunto tarkistettua säännöllisesti.

Trafi tiedotti aiemmin, että rengaspaineiden seurantajärjestelmää koskevaa vaatimusta tulisi soveltaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti myös henkilöauton seuraaviin rengassarjoihin käsittäen sekä talvi- että kesärenkaat, mutta asiaa on nyt tarkasteltu uudelleen ja kansallista lainsäädäntöä päivitetään.

Aktiivisen rengaspainevahdin kustannukset ovat 100-700 euroa rengassarjalta, passiivisesta järjestelmästä ei aiheudu lisäkuluja.

Uutta arviota Trafilta asiasta pyytänyt liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää lievennystä tervetulleena.

- Autoilijat ovat olleet huolissaan myös järjestelmän aiheuttamista kustannuksista. Säädöksen tiukassa soveltamisessa suomalaiset autoilijat joutuisivat eriarvoiseen asemaan muiden EU-maiden kanssa, koska Suomessa on talvirengaspakko, Risikko toteaa.

Rengaspainevahti ilmoittaa kuljettajalle, jos paineet renkaassa poikkeavat oikeasta arvostaan. Vahdit ovat aktiivisia tai passiivisia. Aktiivisissa järjestelmissä jokaiseen renkaaseen asennetaan paineanturi ja passiivisissa auton järjestelmä laskee renkaiden pyörimisnopeudesta, ovatko rengaspaineet sopivat.

Lisätietoja

erityisasiantuntija, yksikön päällikkö Tero Jokilehto, LVM, p. 0295 34 2568
yksikönpäällikkö Erik Asplund, Trafi, p. 029 534 5571