Rautatievirastolaki eduskunnan käsiteltäväksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2005 12.02
Tiedote
Hallitus hyväksyi Rautatievirastoa ja Ratahallintokeskusta koskevien lakien sisällön ja tasavallan presidentti antoi esitykset eduskunnalle 7. lokakuuta. Viraston perustamisen taustalla ovat EU:n määräykset. Rautatievirasto aloittaa toimintansa 1. syyskuuta 2006.

Ratahallintokeskuksesta ja rautatieyrityksistä riippumaton Rautatievirasto vastaa rautatieliikenteen turvallisuudesta ja hallinnoinnista. Suurin osa uuden viraston tehtävistä siirtyy Ratahallintokeskuksesta. Ratahallintokeskus on jatkossa ennen kaikkea valtion rataverkon haltija.

Rautatievirastolle siirretään Ratahallintokeskuksesta myös liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kelpoisuuteen ja rautatiealan koulutukseen liittyvät asiat sekä matkalippujen tarkastus.

Rautatieviraston toimintamenoiksi arvioidaan 4 miljoonaa euroa vuodessa. Henkilöstön määräksi tulee noin 35. Lisäksi virastossa työskentelee 35 matkalippujen tarkastusta hoitavaa virkamiestä.

Virastoon siirretään sen perustamisen yhteydessä 15 virkaa Ratahallintokeskuksen turvallisuusyksiköstä. Samoin matkalippujen tarkastusta hoitavat 35 virkamiestä siirretään suoraan lain nojalla Rautatievirastoon. Ratahallintokeskukseen perustetaan turvallisuustehtäviä varten viisi uutta virkaa.


Sijoituspaikaksi Helsinki

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt sijoittaa Rautatieviraston Helsinkiin.

Ministeriö on todennut Helsingin tarkoituksenmukaisimmaksi sijoituspaikaksi toiminnallisista, taloudellisista ja henkilöstöön liittyvistä syistä. Viraston suorittaman valvonnan keskeiset kohteet VR ja Ratahallintokeskus sekä tärkeimmät sidosryhmät sijaitsevat pääkaupunkiseudulla.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen mukaan nimenomaan toiminnalliset syyt käänsivät tällä kertaa vaakakupin pääkaupunkiseudun puolelle.

- Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia siitä, että perustettavan viraston toiminta saadaan kitkattomasti liikkeelle. Ratkaisulla turvataan myös Ratahallintokeskuksen turvallisuusosaamisen siirtyminen uuteen virastoon, Huovinen sanoo.

Ehdotus Rautatieviraston perustamisesta sisältyy vuoden 2006 talousarvioesitykseen. Virastolle esityksessä osoitettu toimintamenomääräraha ei olisi riittänyt viraston sijoittamiseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Liikenne- ja viestintäministeriön tekemässä Rautatieviraston sijoituspaikkaselvityksessä vertailtiin Hämeenlinnaa, Riihimäkeä, Lahtea, Kouvolaa, Iisalmea, Toijalaa ja pääkaupunkiseutua.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470 tai 040 551 8332
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260