Rautatieammattilaisille yhtenäiset vaatimukset

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2009 14.05
Uutinen

Suomessa pannaan täytäntöön EU:n veturinkuljettajadirektiivi. Direktiivi yhtenäistää liikkuvan kaluston kuljettajilta edellytettäviä kelpoisuusvaatimuksia. Tasavallan presidentti vahvisti rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä koskevan lain tiistaina 29. joulukuuta 2009. Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2010.

Liikkuvan kaluston kuljettajilla on siirtymäajan jälkeen oltava Liikenteen turvallisuusviraston antama lupakirja ja työnantajan antama lisätodistus, jossa määritellään minkälaista liikkuvaa kalustoa henkilö saa kuljettaa.

Myös vaihtotyö- ja liikenteenohjaustehtävissä työskentelevien ja ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaavien henkilöiden kelpoisuudelle asetettavia vaatimuksia tarkennetaan. Rautatieviraston nykyisin hoitamat tehtävät siirtyvät Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka saa nykyistä paremmat mahdollisuudet valvoa rautatiealan oppilaitosten toimintaa.

Myös kelpoisuusrekisterin ylläpito siirtyy rautatieliikenteen harjoittajilta ja kunnossapitoyrityksiltä Liikenteen turvallisuusviraston hoidettavaksi. Näiden muutosten tarkoituksena on lisätä rautatieliikenteen turvallisuutta.

Muutos koskee noin 7 000 pääosin VR-konsernin palveluksessa työskentelevää henkilöä.