Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen etenee yhtiöjärjestelyillä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2018 9.18 | Julkaistu suomeksi 5.6.2018 klo 9.25
Tiedote
Rautatie (Kuva: Rodeo Juha Tuomi)
Rautatie (Kuva: Rodeo Juha Tuomi)

Hallitus on valmistellut rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle. Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä ovat 4.6.2018 päässeet yhteisymmärrykseen kilpailun avaamisen etenemisestä.

Kilpailun avaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ensi vuosikymmenellä. Silloin rautateiden henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen, että VR:n kanssa on sovittu jatkoaskelista.

- On hienoa, että valmistelu etenee ja pääsemme vahvistamaan kilpailun etenemisen aikataulun kaikille Suomen rautatieliikenteestä kiinnostuneille toimijoille. Jo tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia työssä mukana olleita, ministeri Berner sanoo.

- Tehtävää riittää vielä kilpailutusasiakirjojen valmistelussa ja monitoimijaympäristön turvallisuuden varmistamisessa, toteaa ministeri Berner.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta 10.4.2017. Kilpailun avaamisessa on edetty tämän päätöksen mukaisesti ja sovitussa aikataulussa.

Uudistuksessa tavoitellaan parempia palveluja junamatkustajille ja hyötyjä koko yhteiskunnalle. Rautatieliikenteen kehittäminen on välttämätöntä myös päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Kilpailu avataan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen aloitetaan talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa sovitun mukaisesti Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä tavoitteena käyttöoikeussopimus. Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailutusmallin kokemuksia hyödynnetään muun henkilöliikenteen kilpailun avaamisen mallissa.

LVM ja VR tekevät yhteistyötä kilpailun avaamisen edellyttämien yhtiöjärjestelyjen toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että kilpailutettu liikennöinti alkaa kesäkuussa 2022.

VR luovuttaa LVM:lle kaikki kilpailun järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot, jotka voivat liittyä esim. liikenteen volyymeihin, kalustoon tai henkilöstöön

Kalusto- ja kiinteistöyhtiö LVM:n alaisuuteen, kunnossapitoyhtiö VR-konsernin sisälle

VR ja LVM perustavat kalustoyhtiön sekä kiinteistöyhtiön erityistehtäväyhtiöiksi LVM:n omistajaohjaukseen. Tavoitteena on, että perustettavat yhtiöt ovat toiminnassa viimeistään 31.12.2018.

Kalustoyhtiöön siirretään kaikki Etelä-Suomen taajamaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4-junat, sekä kaluston varaosat ja erikseen määritellyt erityistyökalut. Kalustoyhtiö aloittaa myös uuden taajamaliikennekaluston hankinnan valmistelut.

Kiinteistöyhtiöön siirretään Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennöinnin kannalta välttämättömät kiinteistöt: VR:n omistamat Helsingin varikon rakennukset ja niihin sisältyvät kiinteät laitteet, sekä Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennealueella sijaitsevat VR-Yhtymän omistamat asemarakennukset määräaloina. VR:llä on käynnissä merkittävä kiinteistökehityshanke Helsingin asema-alueella, jonka omistuksesta VR tulee luopumaan markkinaehtoisesti.

VR yhtiöittää koko kaluston kunnossapitotoimintonsa erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä. Kunnossapitoyhtiöön siirretään tarvittava kunnossapitohenkilöstö, sekä kaluston kunnossapitoon tarvittavat varaosat, koneet ja laitteet. VR kehittää kunnossapitoyhtiötä operatiivisesti ja liiketoiminnallisesti itsenäiseksi yhtiöksi ja luopuu yhtiön omistuksesta markkinaehtoisesti ennen kilpailutetun liikenteen aloittamista.

Lisätietoja:
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 040 081 6187