Ratojen kunnossapidon kilpailuttamista kartoitetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2004 13.55
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo kutsua lähiaikoina ratojen kunnossapidon kilpailuttamisen kanssa tekemisissä olevia osapuolia tilaisuuteen, jossa on tarkoitus kartoittaa kilpailuttamisen tavoitteita, toteuttamistapoja sekä aikataulutusta. Ministeriö on lähettänyt asiasta erillisen kirjeen Ratahallintokeskukselle ja tiedoksi VR-Yhtymälle.

Ministeriö pitää perusteltuna, että ennen kuin peruskunnossapidon kilpailuttamista laajennetaan, kerätään vielä kokemuksia kunnossapitomarkkinoiden toimivuudesta.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen vastasi 8. joulukuuta kirjallisiin eduskuntakysymyksiin ratojen kunnossapidon kilpailuttamisesta sekä Oy VR-Rata Ab:n tarjouksen myöhästymisestä Pohjois-Suomen ratojen kunnossapitoa koskevasta tarjouskilpailusta.

Vastauksissa todetaan, että valtion julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaan myöhästynyttä tarjousta ei voida hyväksyä. Tästä syystä Ratahallintokeskukselle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin hylätä Oy VR-Rata Ab:n myöhässä saapunut tarjous.

Oy VR-Rata Ab on hakenut hylkäämispäätökseen muutosta. Oy VR-Rata Ab:n valituksen ratkaisee markkinaoikeus, jonka päätöksestä on valitusoikeus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tältä osin kysymys on tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvasta asiasta, vastauksissa todetaan. Markkinaoikeus on myös pyytänyt Ratahallintokeskukselta kirjallisen sitoumuksen siitä, ettei se tee hankintasopimusta ennen kuin markkinaoikeus on antanut asiassa ratkaisun.

Liikenne- ja viestintäministeriön VR-Yhtymästä saaman tiedon mukaan Oy VR-Rata Ab:ssä ei ole tarjouksen myöhästymisen johdosta ryhdytty eikä ole suunniteltu ryhtyä vakinaisen henkilöstön irtisanomis- tai lomautustoimenpiteisiin.

Pohjois-Suomen rataverkon kunnossapitoa koskevien urakoiden tarjouspyynnöt tuli palauttaa 25.10.2004 klo 12 mennessä. Oy VR-Rata Ab:n tarjous saapui Ratahallintokeskuksen vastaanotossa tehdyn leimauksen mukaan klo 12.10 eli kymmenen minuuttia myöhässä.Lisätietoja: rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260, yli-insinööri Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28485