Raskaan liikenteen turvallisuutta parannetaan E18-tiellä Luoteis-Venäjällä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2007 11.49
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt hankkeen raskaan liikenteen turvallisuuden parantamiseksi Luoteis-Venäjällä. Tarkoituksena on mm. kehittää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä raskaan liikenteen kuljettajien koulutuksessa sekä kartoittaa E18-tien vaarallisimmat kohdat. Hanke tehdään yhteistyössä Venäjän liikenneturvallisuudesta vastaavien tahojen kanssa.

Hankkeen aloitusseminaari pidettiin 27. marraskuuta Pietarissa.

Tavoitteena on luoda rajan ylittävä pysyvä yhteistyöverkosto liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhteistyötä kehitetään erityisesti kuljettajien koulutuksessa, katsastustoiminnassa ja liikenteen valvonnassa. Venäläiset katsastajat mm. tutustuvat suomalaiseen katsastustoimintaan ja poliisit raskaan liikenteen valvontaan. Venäläisille raskaan liikenteen kuljettajille tuotetaan koulutusmateriaalia sekä rajalla jaettava esite Suomen liikennesäännöistä ja ajokulttuurista.

Hankkeen aikana jatketaan aiemmin aloitettua selvitystä E18-tien onnettomuuksista. Tarkasteltavina ovat viime vuosina Venäjän puolella E18-tiellä tapahtuneiden raskaan liikenteen onnettomuuksien paikka, aika ja taustat. Tarkoituksena on kartoittaa tien vaarallisimmat osuudet, joiden turvallisuuteen pitäisi erityisesti panostaa.

Kuljettajien koulutus ja ajoneuvojen kunnon valvonta Luoteis-Venäjällä parantavat raskaan liikenteen turvallisuutta myös Suomen puolella. Suomen ja Venäjän rajan ylittävä kuorma-autoliikenne on kaksinkertaistunut vuodesta 2000.

Liikenne- ja viestintäministeriön, sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Venäjän liikenneministeriön lisäksi yhteistyössä on mukana molempien maiden katsastuksen, poliisin ja tiehallinnon edustajia sekä liikenneturvallisuustahoja ja raskaan liikenteen järjestöjä.Lisätietoja:
liikenneturvallisuusyksikön päällikkö Matti Roine, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. 040 823 2109
läänin ylikomisario Markku Palsio, Etelä-Suomen lääninhallitus/poliisiosasto,
puh. 0400 438 517
ylitarkastaja Eeva-Liisa Haapaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. 040 512 0330