Rajatyöntekijän työsuhdeauton rekisteröintivelvollisuus väljenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2006 13.28
Tiedote
Suomessa vakituisesti asuvien rajatyöntekijöiden ei vastaisuudessa tarvitse rekisteröidä ulkomaisen työnantajansa työsuhdeautoja Suomeen. Hallitus päätti asiaa koskevasta asetuksesta 29. joulukuuta.

Asetuksen taustalla ovat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio ja autoverolain muutos. Vapautus rekisteröinnistä voidaan myöntää, jos työsuhdeajoneuvon tarjoavalla työnantajalla on kiinteä toimipaikka toisessa maassa. Edellytyksenä on myös, että työntekijä käyttää työsuhdeautoaan pääsääntöisesti toisessa maassa kuin Suomessa.Lisätietoja:
hallitusneuvos Maija Audejev, puh. (09) 160 28566