Radion ohjelmistotoimilupakauden suunnittelu alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2017 13.06
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa vuonna 2020 alkavan radion ohjelmistotoimilupakauden suunnittelun yhdessä sidosryhmien kanssa. Suunnittelun ja kehittämisen pohjana on nykyinen ohjelmistotoimilupien jakomalli.

Tavoitteena on parantaa radiotoimialan toimintaedellytyksiä kehittämällä toimilupien myöntämismallia mahdollisimman neutraaliksi ja hallinnollisesti kevyeksi. Kehittämisen tavoitteena on monipuolinen tarjonta ja markkinalähtöinen rakenne.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää tärkeänä toimilupamallin kehittämistä.

- Radiotoimialan kehitys on viime vuosien aikana ollut ilahduttavan positiivista. Haluamme omilla toimillamme tukea tämän kehityksen jatkumista. Aloitammekin nyt tiiviin vuoropuhelun eri toimijoiden kanssa vuonna 2020 alkavan toimilupakauden valmistelemiseksi, toteaa Berner.

Kokonaisarvioinnin jälkeen ministeriö on päättänyt, että radion ohjelmistotoimilupien myöntämisessä ei siirrytä huutokauppamalliin, vaan toimilupajärjestelmää kehitetään nykyiseltä pohjalta.