Puukuljetusten kannalta tärkeitä teitä lisää parantamisavustuksen piiriin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 13.54
Tiedote

Puukuljetukset halutaan turvata lisäämällä parantamisavustusten piiriin uusia puukuljetusten kannalta tärkeitä yksityisteitä. Tukea voidaan myöntää nyt myös teille, joiden varrella ei ole pysyvää asutusta.

Hallitus esitti lain väliaikaisen muutoksen vahvistamista 18. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2009 ja päättyy 31. joulukuuta 2011.

Suurin osa avustuksista käytetään teiden parantamiseen, kuten ojituksiin, siltojen korjauksiin ja teiden kantavuuden lisäämiseen. Puunkuljetusten sujuvuus varmistetaan sillä, että maantieverkko on kunnossa koko kuljetusketjussa.

Lisäksi avustuksia voidaan myöntää uuden tien tekemiseen. Uuden tien on oltava merkittävä sekä puukuljetusten että muun liikenteen kannalta. Tällä varmistetaan, että tie ei jää käyttämättömäksi metsähakkuiden jälkeen.

Muutos koskee vain puuhuoltomäärärahalla kunnostettavia teitä. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia parantamishankkeen kustannuksista ja 30 prosenttia uuden tien kustannuksista.

Puukuljetusten kannalta merkittäville yksityisteille jaetaan vuosina 2009-2011 liikennepoliittisen selonteon mukaisesti lisärahoituksena 30 miljoonaa euroa. Muille yksityisteille valtionavustus määrätään entisin ehdoin

Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. (09) 160 28325, 0440 581 030
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, p. (09) 160 28483, 040 763 1479