Puukuljetuksia tehostetaan väljentämällä yksityisteiden parantamisavustusten jakoperusteita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2008 13.37
Tiedote

Puukuljetukset halutaan turvata väljentämällä väliaikaisesti yksityisteille myönnettävien avustusten jakoperusteita. Muutos koskee teitä, jotka ovat puukuljetusten kannalta merkittäviä.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen yksityistielain väliaikaisesta muuttamisesta 9. lokakuuta. Laki tulee voimaan vuoden 2009 alusta.

Muutoksen myötä avustukset voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin teille, joilla on puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys. Määrärahaa voidaan esimerkiksi kohdistaa myös aiempaa pienemmille teille.

Lisäksi avustuksia voidaan myöntää uuden tien tekemiseen. Näin puukuljetusmatkoja saadaan lyhennettyä. Uuden tien on oltava merkittävä sekä puukuljetusten että muun liikenteen kannalta. Tällä varmistetaan, että tie ei jää käyttämättömäksi metsähakkuiden jälkeen.

Suurin osa avustuksista on tarkoitus käyttää teiden parantamiseen, kuten ojituksiin, siltojen korjauksiin ja teiden kantavuuden lisäämiseen.

Muutos koskee vain puuhuoltomäärärahalla kunnostettavia teitä. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia parantamishankkeen kustannuksista ja 30 prosenttia uuden tien kustannuksista.

Puukuljetusten kannalta merkittäville yksityisteille jaetaan vuosina 2009-2011 liikennepoliittisen selonteon mukaisesti lisärahoituksena 30 miljoonaa euroa. Muille yksityisteille valtionavustus määrätään entisin ehdoin.

Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. (09) 160 28325, 0440 581 030
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, p. (09) 160 28483, 040 763 1479