Purjeveneet rekisteröitävä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2006 14.04
Tiedote
Purjeveneet ja moottoripurjeveneet pitää rekisteröidä. Laki vesikulkuneuvorekisteristä tulee voimaan 1. lokakuuta 2007.

Aiemmin rekisteröintivelvollisuus on koskenut vain moottoriveneitä. Uudistuksella lisätään vesiliikenteen turvallisuutta ja tuetaan valvonta- ja pelastustoimintaa.

Rekisteröinnin perusteita muutetaan niin, että veneen moottoritehon ohella perusteena voi olla veneen pituus. Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tulee rekisteröidä. Tätä pienemmistä veneistä rekisterin ulkopuolelle jäävät edelleen moottoriteholtaan alle 15 kilowatin veneet, kuten pienet perämoottoriveneet. Soutuveneitä ei rekisteröidä.

Rekisteröintimaksu on nykyisellään 27 euroa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta muutti liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaa lakiesitystä siten, että vanhastaan rekisterissä olevien veneiden tietojen muuttaminen uuden lain mukaisiksi olisi maksutonta vuoden 2008 syksyyn asti.

Muutoksen arvioidaan tuovan noin 28 000 uutta venettä rekisteröintivelvollisuuden piiriin. Vesikulkuneuvojen rekisteriä pitävät yllä maistraatit.Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Aila Salminen,
puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166