PRS: Kybervarma sijaintitieto Suomen suojaksi

Julkaisuajankohta 24.11.2020 9.55
Kolumni
Artikkeli: Luotettavasti, turvallisesti joukkoliikenteessä. Ministeri Timo Harakka
Ministeri Timo Harakka (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää Keksi / LVM)

Tänään 24. marraskuuta 2020 tehtiin Suomen kyberturvallisuuden kannalta merkittävä linjaus. Sain esittää hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle, että otamme käyttöön PRS-satelliittipaikannuspalvelun vuodesta 2024.

Euroopan maiden, myös Suomen, hallitsema paikannus

PRS (Public Regulated Service) on osa EU:n Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmää. Se on uusin ja edistynein vaihtoehto Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan ylläpitämille järjestelmille. Galileo on näistä ainoa, jota hallitsevat siviilit.

Ei ole yhdentekevää, mitä paikannusjärjestelmää me suomalaiset käytämme. Toisin kuin muut paikannusjärjestelmät, Galileo on EU:n jäsenvaltioiden hallitsema ja rahoittama. Oman järjestelmämme käyttöä eivät siis edes maailman kriisitilanteissa sotke ennakoimattomat turvallisuus- tai kauppapoliittiset kiistat.

Galileo tuottaa useita erilaisia sijainti- ja aikapalveluita. Suurin osa palveluista on avoimia, eli kenen tahansa käytettävissä. Esimerkiksi juuri ostettu älykännykkäsi vastaanottaa syksyisellä sieniretkellä varmuudella myös Galileo-satelliittien lähettämää avointa paikannussignaalia.

Varmennettu järjestelmä sietää tahallista ja tahatonta häirintää

Satelliittipaikannuksista on tullut merkittävä osa yhteiskuntien arkea. Sähköverkot, pankkipalvelut ja tietoliikenneverkot tarvitsevat toimiakseen tarkkaa sijainti- ja aikatietoa.

Turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta kriittiset yhteiskunnan toimijat eivät kuitenkaan tyydy avoimeen signaaliin. Tulli, puolustusvoimat ja poliisi tarvitsevat PRS-palvelun varmennettua paikannus- ja aikatietoa, samoin energia- ja liikenneala sekä pankit ja teleyritykset.

Varmennettu tarkoittaa, että PRS-palvelu sietää sekä tahallista kybervaikuttamista että tahattomia häiriöitä. Satelliittien maahan lähettämä signaali on salattu ja avoimia palveluita tehokkaampi.

Varmennetun sijainti- ja aikatiedon tarve kasvaa jatkuvasti, kun liikenne automatisoituu ja käyttöön otetaan uuden sukupolven 5G-verkot. Aivan arkisetkin toimet vaativat kybervarmoja ratkaisuja.

Suurvaltakamppailu ei sotke EU-satelliittien palvelua

PRS-palvelun käyttöönotto edellyttää, että rakennamme sille kansallisen infrastruktuurin, jonka hinnaksi on arvioitu 18 miljoonaa euroa. Kun PRS-palvelu on saavuttanut 63 000 käyttäjän tavoitteensa, palvelun vuotuiset käyttökustannukset ovat 2,7 miljoonaa euroa.

Onko 50 centtiä suomalaista kohti paljon? Kansallisena vakuutusmaksuna se on todella halpa.

On kansallisen turvallisuuden kannalta välttämätöntä, että viranomaisemme käyttävät palvelua, joka on riippumaton suurvaltakamppailuista. Lähiajoilta ja lähialueilta on kylmääviä kokemuksia paikannusjärjestelmän estämisestä ja häiritsemisestä.

Jokaisella maalla on paikannusjärjestelmänsä – joko oma tai vieras. Kohta Suomen kriittisillä toimialoilla on varmennetut ja turvalliset palvelut, jotka ovat eurooppalaisten ja näin muodoin myös meidän suomalaisten päätäntävallassa.  

Timo Harakka
liikenne- ja viestintäministeri

Tiedote 24.11.2020: Galileo-paikannusjärjestelmän viranomaispalvelu PRS käyttöön Suomessa 2024

Kyberturvallisuuskeskus: Galileon viranomaispalvelu PRS

2020 Blogit Blogit 2020