Postin yleispalveluvelvoitteeseen esitetään muutosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 13.25 | Julkaistu suomeksi 27.4.2022 klo 9.27
Tiedote
Postilaatikot puun alla (Kuva: Shutterstock)
Postilaatikot puun alla (Kuva: Shutterstock)

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen postilain muuttamisesta ja sanomalehtijakelua koskevasta valtionavustuksesta. Tavoitteena on turvata postipalvelujen oikeudenmukainen saatavuus ja edellytykset viisipäiväisen sanomalehtijakelun toteuttamiselle koko maassa.

Esityksen mukaan nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirryttäisiin kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun. Jatkossa yleispalvelun tarjoajan olisi keräiltävä ja jaettava yleispalveluun kuuluvat postilähetykset vähintään kolmena arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Lisäksi yleispalvelun tarjoaja olisi velvollinen tiedottamaan kotitalouksille keräily- ja jakelupäivänsä sekä ylläpitämään tietoa keräily- ja jakelupäivistä verkkosivuillaan.

Samalla esitettäisiin otettavaksi käyttöön määräaikainen sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakelua eikä saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua.

Postilain mukainen yleispalveluvelvoite koskee ainoastaan käteismaksullisia kirjelähetyksiä, kuten postimerkillisiä kirjeitä, ja kotimaista ulkomaille lähetettäviä postipaketteja. Sanoma- ja aikakauslehdet eivät kuulu postilain mukaisen yleispalveluvelvoitteen piiriin.

Valtioneuvoston kanslia asetti tammikuussa 2020 ministeriöiden välisen valtiosihteereiden työryhmän arvioimaan posti- ja jakelumarkkinaa sekä kartoittamaan postilainsäädäntöön kohdistuvia muutostarpeita. Työryhmä julkisti loppuraporttinsa 26.8.2020.

Raportissa ehdotettiin siirtymää yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun. Edellytyksenä siirtymälle ryhmä esitti määräaikaista tiedonvälitystukea, joka toteutettaisiin alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakelua.

Postipalvelut turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä

Esityksen tarkoituksena on valmistella sellaista sääntelyä, joka turvaa kustannustehokkaan postinjakelun muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa perinteisten postilähetysten määrät vähenevät jatkuvasti. Esityksellä pyritään keventämään ja joustavoittamaan yleispalveluvelvoitetta, jotta postipalveluja voidaan tulevaisuudessa toteuttaa tehokkaasti kuluttajien tarpeet huomioiden.

Sanomalehtijakelua koskevan valtionavustuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä viisipäiväisen sanomalehtijakelun toteuttamiselle alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakelua tai täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua. Näin pyritään varmistamaan yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonvälityksen saatavuus sekä tukemaan uutistoiminnan monimuotoisuutta.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Hallituksen esityksen ehdotetaan tulevan pääosin voimaan syksyllä 2022. Uutta kevyempää keräily- ja jakeluvelvoitetta alettaisiin soveltaa ja sanomalehtijakelua koskevaa valtionavustusta maksaa vuoden 2023 alusta.

Lisätietoa:

Postilaki:

Ylitarkastaja Fanni Thessler, fanni.thessler (at)gov.fi, p. 050 353 5515

Yksikön johtaja Sini Wirén, sini.wiren(at)gov.fi, p. 040 507 0916

Sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus:

Yksikön johtaja Miikka Rainiala, miikka.rainiala(at)gov.fi, p. 050 571 7751