Postin yleispalvelun rahoitusta selvitetään laajemmin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2011 12.06
Uutinen

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on antanut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmälle tehtäväksi selvittää, voitaisiinko postin yleispalvelusta mahdollisesti aiheutuvaa kohtuutonta taloudellista rasitusta korvata palvelun tuottajalle etukäteen. Nykyinen postilaki tuntee vain jälkikäteisen rahoitusmallin.

Kyseeseen tulevia rahoitusmekanismeja voisivat olla esimerkiksi julkinen hankinta tai suora valtion tuki.