Finansieringen av postens samhällsomfattande tjänster bör utredas utöver lagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2011 12.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru har gett en arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet i uppdrag att utreda om den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster på förhand kan få ersättning för den orimliga ekonomiska belastning som tillhandahållandet av tjänsterna eventuellt ger upphov till. I den nuvarande postlagen ingår endast finansiering i efterskott.

Exempel på tänkbara finansieringsmekanismer är offentlig upphandling eller direkt statligt stöd.