Pimeällä ajon opetusta simulaattorilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2007 11.58
Tiedote
Autokouluille on tulossa mahdollisuus opettaa pimeällä ajamista myös simulaattorin avulla. Oppilas voisi valita, haluaako pimeällä ajon koulutuksen perinteisenä käytännön opetuksena vai simulaattorissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee asetusta simulaattorin käyttöönotosta.

Nykymääräysten mukaan pimeällä ajon opetus pitäisi antaa ensisijaisesti kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa ja muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Simulaattorin avulla pimeällä ajamista voitaisiin opettaa kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa myös niille, jotka suorittavat ajokorttia valoisana kesäaikana.

Kesäaikaan ajokorttia suorittavat ovat tähän asti joutuneet siirtämään pimeällä ajon kuljettajaopetuksen toiseen vaiheeseen. Vain vajaa puolet ajokortin suorittaneista on saanut opetuksen ensimmäisessä vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että moni uusi kuljettaja ajaa ensimmäiset pimeällä ajonsa ilman koulutusta. Myös suorituspaikkojen löytäminen on ollut vaikeaa etenkin pääkaupunkiseudulla, sillä harjoituspaikan tulee olla valaisematon tie tai alue.

Pimeällä ajamisen opetus sisältää yhden teoriatunnin sekä kaksi ajokertaa näyttöjä ja harjoituksia. Opetuksessa harjoitellaan mm. valojen käyttöä kohtaamis- ja ohitustilanteissa sekä muun liikenteen varoittamista, kun auto on pysäköity pimeälle tielle. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää pimeällä ajamisen vaatimukset ja tunnistaa siihen liittyvät riskit.

Simulaattoriopetus sisältäisi samantapaisia harjoituksia. Laite antaa palautteen ja harjoituksista keskusteltaisiin lisäksi opettajan kanssa. Tutkimuksissa on todettu, että ajosimulaattori antaa oppilaalle riittävät valmiudet pimeällä ajoon.

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää opetuksen ja laitteen vaatimuksista saatuaan ehdotuksesta pyydetyt lausunnot. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan talven aikana.Lisätietoja:
hallitusneuvos Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140