Periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2018 15.32
Uutinen
Mediapoliittinen ohjelma (Kuva: LVM)
Mediapoliittinen ohjelma (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on sidosryhmiä ja muita ministeriöitä kuullen valmistellut luonnoksen valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta. Periaatepäätöksen tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään varmistamaan suomalaisen median monimuotoisuus.

Periaatepäätös on sidosryhmien lausuttavana 27.6.2018 asti. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä se heinäkuussa 2018.

Periaatepäätökseen on kirjattu seuraavat tavoitteet:

1. Tuetaan vastuullista mediaa ja journalismia, niiden käyttöä sekä uusien toimijoiden syntyä.

2. Varmistetaan, että media-alan sääntely on ennustettavaa ja vaikutetaan EU-tason sääntelyyn.

3. Tuetaan digitaalisen jakelun kehitystä ja hillitään jakelukustannusten nousua.

4. Vahvistetaan medialukutaitoa ja mediataitoja sekä suunnataan mediakasvatusta uusille kohderyhmille.

5. Lisätään tietoisuutta disinformaatiosta ja vastustetaan disinformaation, vihapuheen ja laittomien sisältöjen leviämistä.

6. Kehitetään esteettömyyttä lisääviä teknologioita ja turvataan erityisryhmien palvelutaso.

7. Lisätään yhteistyötä ja sidosryhmien osallistumista mediapolitiikan valmisteluun.
 

Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 saakka. Linjaukset tukevat myös nykyisen hallitusohjelman toteuttamista.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos periaatepäätökseksi on lausuntokierroksella 27.6.2018 asti. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen periaatepäätöksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.