Paras-selonteon kaupunkiseutuja koskevien linjausten toimeenpano etenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2010 13.28
Uutinen

Paras-selonteon kaupunkiseutulinjausten toimeenpanotyöryhmä on luovuttanut raporttinsa valtiovarainministeriölle ja ympäristöministeriölle.

Työryhmä valmisteli hallituksen esityksen laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuun lopussa. Työryhmä on myös selvittänyt mahdollisuuksia ja arvioinut vaihtoehtoja, miten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä voitaisiin parantaa lainsäädäntöä kehittämällä.

Lisäksi työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus Tampereen ja Turun seudulla käyttöönotettavasta pilottiaiesopimuksesta. Eduskunnan antamassa vastauksessa Paras-selonteosta pilotointiin lisättiin Oulun seutu. Työryhmä on laatinut ehdotuksen yleisistä periaatteista, joihin sekä Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kanssa laadittavien aiesopimusten ja muiden vastaavien maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien valtion ja seudun kuntien välisten aiesopimusten tulisi perustua. Työryhmän työ jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka aiesopimuksen osalta.

Työryhmän raportti löytyy kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön internet-sivuilta.

Lisätietoja aiesopimusmenettelystä:
Liikenneneuvos Petri Jalasto, p. 09 160 28509