Parannuksia yhteiskunnan keskeisten palvelujen tietoturvallisuuteen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2017 10.48
Uutinen
Nainen käyttää älypuhelinta julkisessa tilassa (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Nainen käyttää älypuhelinta julkisessa tilassa (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen lakimuutoksista, joiden tavoitteena on lisätä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja parantaa yhteiskunnan palvelujen tietoturvallisuutta. Muutoksilla myös pannaan täytäntöön EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi. Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 20. lokakuuta 2017.

Lausunnoille lähtenyt luonnos hallituksen esitykseksi sisältää muutoksia lakeihin, joilla säädellään eräiden yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palvelujen tarjontaa ja turvallisuutta. Näitä lakeja ovat: tietoyhteiskuntakaari, ilmailulaki, rautatielaki, alusliikennepalvelulaki, laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, liikennepalvelulaki, sähkömarkkinalaki, maakaasumarkkinalaki ja vesihuoltolaki.

Luonnoksessa ehdotetaan keskeisten palveluiden tarjoajille sekä eräiden digitaalisten palveluiden tarjoajille (esim. verkossa toimiva markkinapaikka, pilvipalvelu, hakukonepalvelu) velvoitteita hallita tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä ja raportoida häiriöistä valvontaviranomaiselle. Keskeisiä palveluita olisivat esimerkiksi liikenteen ohjaukseen ja infrastruktuurin hallitsemiseen liittyvät palvelut sekä sähkön ja juomaveden jakelu.

Velvoitteiden valvonnan osalta lähtökohdaksi on otettu, että toimivalta valvoa säädösten noudattamista olisi sektorikohtaisilla valvontaviranomaisilla. Viranomaisten välisen yhteistyön varmistamiseksi lakeihin otettaisiin tarvittaessa lisäksi säännökset viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta.