Parannuksia teollisuustyöntekijöitä kuljettavien alusten turvallisuuteen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2023 12.14
Tiedote
Alus laiturissa Vuosaaren satamassa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Tasavallan presidentti vahvisti ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset ja yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2024.

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2022 tehty teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö, eli niin kutsuttu IP-säännöstö (International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel) on keskeinen merellä tapahtuvassa ammattitaitoista henkilöstöä vaativassa teollisessa offshore-toiminnassa.

Säännöstön tavoitteena on luoda teollisuustyöntekijöitä kuljettaville aluksille tarkoituksenmukaiset tekniset turvallisuusvaatimukset, jotka ottavat huomioon työntekijöiden siirtoihin liittyvät erityiset riskit. Teollisuustyöntekijöillä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, joita kuljetetaan tai majoitetaan aluksella offshore-teollisuuden toimintaan liittyviä tehtäviä varten, kun työskentely tapahtuu toisella aluksella tai avomerilaitoksella.

Lisäksi muutetun vakavuusdirektiivin vaatimukset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vakavuusdirektiivissä säädetään ro-ro-matkustaja-aluksille eli matkustaja-autolautoille yhdenmukaiset vakavuutta koskevat erityisvaatimukset. Vaatimuksilla parannetaan vaurioituneiden alusten selviytymiskykyä ja taataan niin matkustajille kuin myös laivaväelle korkea turvallisuustaso.

Muutosten kansallisen tason vaikutuksien arvioidaan olevan vähäisiä.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentti vahvisti lain 24.11.2023. Teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan sääntelyn osalta lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2024. Muutetun vakavuusdirektiivin täytäntöönpanoa koskevien säännösten on tarkoitus tulla voimaan 5.12.2024.

Lisätietoja: 

hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295342612, [email protected]