Palvelusopimusasetus PSA voimaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2009 9.12
Uutinen

Joukkoliikenteen ja erityisesti linja-autoliikenteen järjestäminen uudistetaan. Lakimuutoksen taustalla on EU:n palvelusopimusasetus (PSA), joka ei salli linja-autoliikenteen nykyistä linjaliikennelupamallia. PSA mahdollistaa linja-autoliikenteessä kansallisesti 10 vuoden siirtymäajan uusien liikenteenhoitotapojen ja hankintamenettelyjen käyttöönotolle. Rautatieliikenteessä liikenne- ja viestintäministeriö ja VR ovat sopineet henkilöliikenteen järjestämisestä niin, että se täyttää palvelussopimusasetuksen vaatimukset.

Uudessa joukkoliikennelaissa säädetään ammattimaisen linja-autoliikenteen harjoittamisesta. Joukkoliikennelaissa on säännöksiä muun muassa palvelutason määrittelystä, liikenteen suunnittelusta, liikenneluvista ja tarjouskilpailun järjestämisestä.

EU:n palvelusopimusasetuksella säädetään julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemisestä. Jatkossa julkista tukea voidaan maksaa ja yksinoikeuksia myöntää vain palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata joukkoliikennepalvelut koko maassa ja lisätä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Lakiesitys korostaa liikenteen tarkastelua laajempina alueellisina kokonaisuuksina. Siirtyminen joukkoliikennelain mukaiseen järjestelmään linja-autoliikenteessä toteutetaan sekä ajallisesti että alueellisesti asteittain.

Vaikutuksia myös rautatieliikenteeseen

LVM ja VR ovat sopineet henkilöliikennettä koskevasta julkisen palvelun velvoitteesta. Vastineeksi tästä LVM myöntää VR:lle yksinoikeuden henkilöjunaliikenteen harjoittamiseen. Yksinoikeus myönnetään kymmeneksi vuodeksi niille rataosille, joilla VR tällä hetkellä hoitaa kotimaan henkilöjunaliikennettä. Muille rataosille voi tulla muita yrittäjiä.

Rautateiden henkilöliikenteeseen sovelletaan verkostoperiaatetta. Henkilöliikenteen palveluja on tarkasteltava kokonaisuutena, joka muodostuu kahdesta tekijästä eli yksinoikeussopimuksesta sekä kauko- ja lähiliikenteen ostosopimuksesta.

Ostamalla kannattamatonta henkilöliikennettä ja pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähiliikennettä, valtio pyrkii edesauttamaan liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista.