Päätökset radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvista siirtyvät

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2016 15.17
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on jatkanut radiotoiminnan ohjelmistolupapäätösten määräaikaa 9.5.2016 saakka.

Viestintävirasto julisti joulukuussa 2015 radion ohjelmistotoimilupia haettavaksi. Ohjelmistoluvat myöntää Viestintävirasto niillä paikkakunnilla, joilla taajuuksista ei ollut niukkuutta. Helsingin, Kankaanpään ja Lahden osalta hakemusten määrä ylitti jaettavissa olevien vapaiden taajuuksien määrän ja ohjelmistotoimilupapäätökset siirtyivät valtioneuvostolle.

Tietoyhteiskuntakaaren mukainen kahden kuukauden määräaika toimilupien myöntämiseen päättyisi 9.4.2016. Hakemusten täydentämisen ja hakemusten suuren määrän vuoksi on kuitenkin perusteltua pidentää asian käsittelyn määräaikaa kuukaudella.

Toimilupamenettelyllä halutaan edistää sananvapautta ja turvata radio-ohjelmistojen monipuolisuus, myös yleisön erityisryhmien tarpeet huomioiden. Lupamenettelyllä halutaan myös varmistaa taajuuksien tehokas käyttö.