Uusi kokonaisvaltainen liikenneturvallisuusstrategia lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2021 14.50 | Julkaistu suomeksi 14.6.2021 klo 15.00
Tiedote
Raitiovaunuja ja autoja Helsingissä rautatieaseman edessä (Kuva: Shutterstock/Milkovasa)
Raitiovaunuja ja autoja Helsingissä rautatieaseman edessä (Kuva: Shutterstock/Milkovasa)

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu liikenneturvallisuusstrategia on lähetetty lausunnoille. Strategia on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Se sisältää kaikkia liikennemuotoja koskevat tehokkaat keinot liikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Liikenneturvallisuusstrategian tavoitteita ohjaa alun perin tieliikenteelle asetettu nollavisio, joka ulotetaan nyt koskemaan kaikkia liikennemuotoja: tie- ja raideliikennettä, ilmailua sekä veneilyä.

Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

Luonnoksen strategiset linjaukset ovat:

1) Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia

2) Päätöksenteon on perustuttava tietoon

3) Eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä

4) Asenteiden on muututtava liikenteessä

5) Liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia

6) Teknologinen kehitys tuo turvallisuutta ja

7) Lainsäädännön on edistettävä turvallista liikkumista.

Liikenneturvallisuusstrategian valmistelussa on tehty laajaa yhteistyötä muiden liikenneturvallisuuteen vaikuttavien ministeriöiden ja viranomaisten kanssa sekä vaikutettu heidän hankkeisiinsa.

Suurin osa strategialuonnoksessa esitetyistä toimenpiteistä voidaan toteuttaa nykyisillä resursseilla ja toimintaa suuntaamalla. Osa toimenpiteistä kuitenkin edellyttää lisäresursseja.

Strategialuonnos on lähes sadan asiantuntijan yhteistyön tulos

Liikenneturvallisuusstrategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä. Strategia valmisteltiin liikennemuotokohtaisissa työryhmissä, joissa oli edustettuna yhteensä 53 eri tahoa yli hallinnonalarajojen. Työryhmät ovat lisäksi kuulleet kymmeniä eri tahoja ja asiantuntijoita työryhmien työskentelyssä ja niiden ulkopuolella.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka pitää tärkeänä, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi on tuotu esiin erilaisia näkökulmia ja haettu ratkaisuja ennakkoluulottomasti.

- Huolenamme on ollut positiivisen kehityksen hidastuminen ja tähän olemme pyrkineet löytämään laaja-alaisesti ratkaisuja, ministeri Harakka sanoo.

- Liikenne ja liikenneturvallisuus ovat läsnä kaikkien arjessa tavalla tai toisella. Siksi on tärkeää, että myös liikenneturvallisuusstrategian valmisteluun ovat voineet osallistua kaikki halukkaat. Olemme saaneet parasta asiantuntemusta käyttöömme, ministeri Harakka kiittää.

Tavoitteena vakavien liikenneonnettomuuksien ja liikennekuolemien estäminen

Strategian taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta, jonka mukaan liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Strategian taustalla on myös EU:n nollaskenaario. Sen tavoite on, että vuoteen 2050 mennessä päästään tilanteeseen, jossa kukaan ei kuole EU-maiden tieliikenteessä. Tavoitteena on myös, että loukkaantumisten määrä liikenteessä puolittuu vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa valtakunnallista tieliikenteen turvallisuustyötä on ohjattu tieliikenteen turvallisuussuunnitelmilla ja valtioneuvoston periaatepäätöksillä. Aikaisemmat suunnitelmat ja periaatepäätökset on tehty vuosina 1993, 1997, 2001, 2006, 2012 ja 2016. Suomessa ei ole voimassaolevaa liikenneturvallisuusstrategiaa tai liikenneturvallisuutta koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos liikenneturvallisuusstrategiaksi on lähetetty lausunnoille 8.6.2021. Luonnoksen lausuntoaika päättyy 13.8.2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Strategialuonnoksesta järjestetään myös kuulemistilaisuus ennen lausuntokierroksen päättymistä 10.8.2021.

Lausuntokierroksen jälkeen strategian valmistelu jatkuu virkamiestyönä yhdessä sidosryhmien kanssa. Strategiasta on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätös kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Elina Immonen, p. 050 303 2686, Twitter: @ImmonenElina

Erityisasiantuntija Maija Rekola, p. 050 471 9531

Ylitarkastaja Laura Kolinen, p. 050 476 8399