Pohjoiseurooppalainen ilmatilan lohko lyhentää lentoaikoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2012 13.53 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.27
Uutinen

Hallitus esittää pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) perustamista koskevan valtiosopimuksen hyväksymistä. Suomi, Latvia, Norja, ja Viro allekirjoittivat sopimuksen kesäkuussa 2012 Tallinnassa.

Sopimuksen tavoitteena on lisätä lentoturvallisuutta, vähentää ympäristöhaittoja ja alentaa kustannuksia.

Tavoitteisiin päästään tehostamalla sopimusvaltioiden ilmatilan käyttöä muun muassa tarjoamalla mahdollisuus suoremmille lentoreiteille ja tehokkaammalle reittien käytettävyydelle. Lentoliikenteen tehokkuus vähentää polttoaineen kulutusta ja samalla myös hiilidioksidipäästöjä.

Lentomatkustajille uudistuksen on tarkoitus näkyä lentoliikenteen täsmällisyyden parantumisena sekä matka-aikojen lyhentymisenä.