Nordeuropeiskt luftrumsblock förkortar flygtiderna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2012 13.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Regeringen föreslår att statsfördraget om grundandet av ett funktionellt luftrumsblock i Nordeuropa (NEFAB) godkänns. Finland, Lettland, Norge och Estland undertecknade avtalet i Tallinn i juni 2012.

Målet med avtalet är att öka flygsäkerheten, minska miljöskadorna och sänka kostnaderna.

Målen uppnås genom att effektivisera användningen av luftrummet i avtalsländerna bland annat genom att möjliggöra rakare flygrutter och effektivare användning av rutterna. Effektivitet i flygtrafiken minskar bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen.

Avsikten är att flygresenärerna kommer att märka av förnyelserna i form av punktligare flygtrafik och kortare flygtider.