Noin 30 000 uutta venettä rekisteröintivelvollisuuden piiriin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2007 13.55
Tiedote
Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tulee vastedes rekisteröidä. Uusi laki tulee voimaan 1. lokakuuta 2007.

Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman veneet on merkittävä venerekisteriin. Lainmuutos tuo rekisteröintivelvollisuuden piiriin noin 30 000 uutta venettä.

Ennen rekisteröimättömät veneet on ilmoitettava rekisteriin vuoden 2008 lokakuun alkuun mennessä. Rekisteröintijärjestelmää pitävät yllä maistraatit. Veneen omistajan on huolehdittava rekisteröinnistä ja tehtävä tarvittava ilmoitus maistraattiin.

Jos vene ei aiemmin ole ollut rekisterissä, omistajalta peritään rekisteröintimaksu, joka vuoden 2007 alusta voimaan tulleen sisäasiainministeriön asetuksen mukaan on 27 euroa. Asetus uudistetaan vuoden 2008 alussa.

Myös ennestään rekisterissä olleiden veneiden tiedot pitää saattaa uuden lain mukaisiksi, määräaikana on lokakuun alku 2010. Tiedot voi täydentää maksutta lokakuun alkuun 2008. Laki edellyttää muun muassa, että omistaja ilmoittaa rekisteriin henkilötunnuksensa.

Rekisteröintikäytännön muutoksilla tuetaan valvonta- ja pelastustoimintaa ja helpotetaan tiedonkulkua. Jos esimerkiksi tietyssä venetyypissä havaitaan vakavia puutteita, tieto asiasta saadaan rekisterin avulla tehokkaasti veneiden omistajille. Uusi laki myös auttaa poliisia vene- ja konevarkauksien selvittämisessä. Rekisteritodistuksen avulla omistaja voi helposti todistaa veneen omakseen.

Pitkällä aikavälillä muutos myös vähentää byrokratiaa: muuttavan veneenomistajan ei enää tarvitse tehdä rekisteriin ilmoitusta. Aiemmin kunnasta toiseen muuttaessa piti aina tehdä ilmoitus, vaikka veneen säilytyspaikka ja käyttötarkoitus olisivat pysyneet samoina.Lisätietoja:
hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. 040 837 8794
toimistopäällikkö Tom Wilenius (Merenkulkulaitos), puh. 0204 48 4346 tai 040 562 2792