NMT-taajuudet tulossa uusjakoon - Kiinteän verkon laajakaistaan täydennystä mobiiliratkaisuista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2004 16.15
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee matkaviestinverkon taajuuksien osoittamista kiinteitä laajakaistayhteyksiä täydentävään tarjontaan. Tarkoitukseen on käytettävissä NMT 450 -matkapuhelinverkolta vapautuneita taajuuksia.

Ministeriö katsoo, että vapaana olevat taajuudet olisi hyödyllisintä käyttää pääasiassa datasiirtoon, ei niinkään puhekäyttöön.

Kaavailuissa on myöntää digitaaliseen radiotekniikkaan (esim. CDMA tai OFDM) perustuva toimilupa. Luvan voisi saada teleyritys, joka rakentaisi nopeasti mahdollisimman laajalla alueella toimivaa laajakaistaa. Tarvetta tällaiseen tarjontaan olisi laajakaistan liikkuvuuden lisäämiseksi sekä alueilla, joihin kiinteän verkon laajakaista ei ulotu.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena L u h t a n e n perustelee aikomuksia sillä, että ratkaisu tukisi erinomaisesti hallituksen laajakaistapolitiikkaa. Vapaana olevien taajuuksien osoittaminen datakäyttöön soveltuvaan teletoimintaan parantaisi nopeiden yhteyksien saantia haja-asutusalueilla, varsinkin Lapissa, Itä-Suomessa ja saaristossa.

Ministeri Luhtanen haluaa vielä kuulla alan toimijoita ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Matkaviestinverkon toimilupa voitaisiin julistaa haettavaksi jo ensi vuoden alkupuolella.


CDMA = koodijakoinen moniliittymätekniikka, Code Division Multiple Access
OFDM = Orthogonal Frequency Division Multiplexing


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) 160 28392, 0500 812 505