Neuvottelut itäisen suunnan raidehankkeen edistämiseksi alkamassa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2021 12.40
Tiedote
Rautatieraiteet (Kuva: Shutterstock)
Rautatieraiteet (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on 11.2.2021 lähettänyt nimeämispyynnön osallistumisesta itäisen suunnan raidehankkeen edistämistä koskeviin neuvotteluihin.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi linjauksia itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnin edistämiseksi 20.1.2021. Ministerivaliokunnan puoltamien linjausten mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien ja mahdollisesti muiden julkisyhteisöjen kanssa hankeyhtiön perustamiseksi.

Hankeyhtiön tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Neuvotteluita jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta.

Hankeyhtiön perustamisedellytykset olisivat yhdenvertaiset Suomi-rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n kanssa. Valtio omistaisi hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia. Hankeyhtiön perustamisen edellytyksenä olisi, että muut osakkaat sitoutuisivat yhtiön pääomittamiseen noin 49 prosentin osuudella arvioiduista rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannuksista sekä muista hankeyhtiön toiminnan edellyttämistä kustannuksista.

Valtion rahoitusosuudesta ja määrärahan käyttämisestä hankeyhtiön pääomittamiseen päättäisi kuitenkin eduskunta. Tätä ennen käytävät neuvottelut ovat ehdollisia eduskunnan päätökselle määrärahan käyttämisestä. Neuvottelutulos osakassopimuksineen tuotaisiin myös myöhemmin erikseen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi.

Linjaus itäisen suunnan hankeyhtiöstä ei sulje pois muiden idän suunnan liikenneyhteyksien kehittämistä tulevaisuudessa. Ministerivaliokunta tiedostaa tarpeen kehittää itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen saavutettavuutta sekä teollisuuden kuljetusten edellytyksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo saavansa tietää, jos myös muut kuin nimeämispyynnön jakelussa mainitut tahot ovat halukkaita osallistumaan hankeyhtiöiden perustamisneuvotteluihin. Ministeriö toivoo nimeämiset viimeistään 18.2.2021 klo 12.

Neuvotteluryhmän työ käynnistyy mahdollisimman pian neuvotteluihin osallistuvien tahojen kartoituksen jälkeen.

Lisätietoja:

johtaja Miikka Rainiala, p. 050 571 7751, [email protected]