Neuvottelukunta selvittämään lehtialan haasteita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.12.2011 10.30
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut lehtiasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on vastata osaltaan lehdistön toimintaympäristön murroksen haasteisiin. Neuvottelukunta toimii strategisena yhteistyöfoorumina, jonka puitteissa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä alan toimijoiden kesken.

Neuvottelukunta aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa ja sen toiminta jatkuu vuoden 2015 helmikuun loppuun asti. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Neuvottelukunnan tehtävänä on tarkastella suomalaisen lehdistön merkitystä demokratian ja sananvapauden edistäjänä sekä mediaympäristön monipuolisena kehittäjänä. Neuvottelukunta seuraa myös lehtien jakelukustannusten kehitystä ja sen vaikutusta lehtien talouteen.

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on erittäin tyytyväinen siihen, että lehdistöalan eri osapuolet ovat halunneet lähteä mukaan käymään keskustelua lehdistön tulevaisuudesta ja pohtimaan eri vaihtoehtoja alan menestymisen turvaamiseksi.