Neljäntuhannen kilometrin vuosi

Julkaisuajankohta 22.12.2020 6.00
Kolumni
Kari Wihlman (Kuva: Väylävirasto)

Väylävirasto on vuonna 2020 saanut huomattavan lisärahoituksen sekä uusiin väylähankkeisiin että perusväylänpitoon ja korjauksiin.

Tänä vuonna olemme panostaneet etenkin tiestön päällystysohjelmaan: kesän aikana päällystettiin enemmän maanteitä kuin kertaakaan vuoden 2005 jälkeen, yhteensä 4000 km eri puolilla Suomea.

Päällystysohjelman vaikutukset myös näkyvät ja tuntuvat tieverkolla. Väyläviraston teettämän tutkimuksen mukaan tienkäyttäjien tyytyväisyys pääväylien päällysteiden kuntoon on tänä vuonna noussut. Tulevaisuudessa päällystysmäärät pitäisi pystyä pitämään joka vuosi vähintään samalla tasolla kuin tänä vuonna, jotta huonokuntoisten päällysteiden määrä saadaan laskemaan.

Vuoden 2020 aikana olemme myös korjanneet ja uusineet yhteensä 142 siltaa väyläverkollamme. Lisäksi valtion rataverkolta on poistettu yhteensä 44 tasoristeystä ja parannettu 43 tasoristeystä.

Marraskuussa julkaistussa Liikenne12-suunnitelman luonnoksessa ehdotetaan tie-, rata- ja vesiväyläverkkojen perusväylänpidon rahoitusta nostettavaksi 1,4 miljardiin euroon vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Tämä on erinomainen uutinen ja mahdollistaa ensin väylien korjausvelan kasvun pysäyttämisen, minkä jälkeen korjausvelka kääntyy laskuun tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Olemme tänä vuonna saaneet lisärahoitusta myös lukuisten uusien rata- ja tiehankkeiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Vuonna 2020 on valtion väyläverkoilla käynnistynyt 22 uutta väylähanketta, ja tällä hetkellä on käynnissä 43 väylähanketta eri puolilla Suomea.

Eri liikennemuotojen hankkeita on valmistunut yhteensä kuusi, osa jopa reilusti etuajassa. Vuonna 2020 valmistuivat muiden muassa Lahden eteläinen kehätie, Klaukkalan kehätie, viitostien uusi osuus Mikkelin pohjoispuolella, useita tieosuuksia nelostiellä Oulun ja Kemin välillä sekä Saimaan kanavan uusi ratasilta, Kokkolan syväväylä ja Kimolan kanava.

Ja ihan loppuvuodesta valmistui myös maailman ensimmäinen jäätä murtava, moottoroitu irtokeula, joka mahdollistaa Saimaan syväväylien pitämisen auki ympäri vuoden.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2020 on siis ollut Väylävirastolle hyvä vuosi.

Kari Wihlman
Kirjoittaja on Väyläviraston pääjohtaja.

Kirjoitus on osa Poikkeuksellinen vuosi 2020 -blogisarjaa. Aiemmat kirjoitukset on julkaistu 16.12., 17.12.,18.12., 19.12. ja 21.12.

2020 Blogit Blogit 2020