Myötätuulessa kohti merenkulun automaatiota

Julkaisuajankohta 3.12.2021 11.22
Kolumni
Artikkeli: Luotettavasti, turvallisesti joukkoliikenteessä. Ministeri Timo Harakka
Timo Harakka (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää Keksi/LVM)

Suomi haluaa olla liikenteen automaatiossa edelläkävijöiden joukossa. Haluamme olla määrittelemässä automaatiokehityksen suuntaa maailmanlaajuisesti.

Liikenteen automaatio sujuvoittaa ihmisten ja tavaroiden liikkumista sekä edistää turvallista ja vähäpäästöistä liikennettä.

Tavoitteen tueksi hallitus 25.11.2021 periaatepäätöksen liikenteen automaation edistämisestä. Päätös koskee kaikkia liikennemuotoja, myös merenkulkua. Se sisältää linjaukset ja toimenpidekokonaisuudet, joilla toteutamme visiotamme kestävästä ja turvallisesta liikenteen automaatiosta.

Olemmekin nyt siirtymässä visioinnista luomaan käytännön edellytyksiä automaatiolle. Työtä on tehtävänä vähintään riittävästi. Laajamittaisempi autonominen liikenne edellyttää myös yhteistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää

Kansainvälinen yhteistyö automaation kehittämiseksi ja käyttöönoton edistämiseksi on jo edennyt konkreettisesti. Vierailin marraskuun alussa Yhdysvalloissa, ja vierailun teemoja olivat juuri meriliikenteen automaatio, älysatamat, 5G- ja 6G-yhteistyö sekä liikenteen vihreä siirtymä.

Seattlen alueella keskityimme yritys- ja tutkimusyhteistyöhön. Washington D.C.:ssä tapasin hallinnon edustajia muun muassa Coast Guardista sekä Yhdysvaltojen laivastosta. Huoneessa oli amiraaleja enemmän kuin olen elämässäni ennen nähnyt. Tapaamisissa viitoitettiin käytännön yhteistyötä siviilimerenkulun autonomisten alusten ja järjestelmien osalta.

Vierailun yhteydessä allekirjoitimme jo Washingtonin osavaltion kanssa yhteistyöasiakirjan koskien muun muassa satamien ja logistiikan vihreää siirtymää, turvallisuutta ja tehokkuutta.

Suomalaiselle osaamiselle onkin näissä kaikissa teemoissa kysyntää, ja asiantuntemustamme arvostetaan. Voimme tarjota reaaliaikaista tilannetietoa satama-alueesta, saapuvista aluksista sekä nopean tiedonvaihdon mahdollistavia 5G-ratkaisuja, jotta satamista tulee älysatamia.

Loimme pohjaa myös maidemme väliselle tiiviimmälle asiantuntijatason yhteistyölle merenkulun automaatiossa ja tekoälykehityksessä. Käynnistämme työryhmät, joissa Suomen ja Yhdysvaltojen merenkulun asiantuntijat julkiselta ja yksityiseltä sektorilta voivat edistää automaation ja tekoälyn hyödyntämistä merenkulussa ja satamissa.

Yhteistyöryhmissä käsiteltäviä teemoja ovat autonomiset ja yhteysteknologiat, tekoäly, testausyhteistyö, datan hallinta ja hyödyntäminen sekä tiiviimpi yhteistyö Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa.

Luomme kokeilualustoja, joita kansainvälisessä slangissa sanotaan sääntelyn hiekkalaatikoiksi (regulatory sandbox), joissa yhteisiä kokemuksia vaihtamalla pystymme tehokkaasti ja nopeasti kehittämään lainsäädäntöä sekä osoittamaan kehitettyjen ratkaisujen turvallisuutta.

Vaikutamme maailmanlaajuisiin säädöksiin

Kansallisen lainsäädännön keinot ovat aina rajalliset. Pyrimme ainakin pilotoimaan ja mahdollisesti ottamaan käyttöön ratkaisuja kansallisella vesialueella. Esimerkiksi etäluotsauksen pilotointia Suomen lainsäädäntö jo tukee.

Entistäkin tärkeämpää on vaikuttaa maailmanlaajuisiin säädöksiin, jotta pystymme hyödyntämään automaatiota keinona turvalliseen ja kestävään merenkulkuun. On selvää, että automaatio on tärkeä keino myös ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Olen iloinen, että IMOssa on päätetty käynnistää työ, jonka tavoitteena on kansainvälisesti sitova sääntely, joka mahdollistaisi turvallisen automaation. IMO-yhteistyö on toiminnassamme aina tärkeällä sijalla.

Lisäksi meidän on vaikutettava EU-lainsäädäntöön muassa tekoälyyn, kyberturvallisuuteen ja datan käyttöön liittyvissä kysymyksissä. EU-rahoitusta olisi entistä paremmin hyödynnettävä myös automaation edistämiseen. Samalla haluamme vaikuttaa EU:ssa myös siihen, mihin tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja pilotteja suunnataan.

Konkreettista yhteistyötä on jo tehty automaation edellytysten ja käyttöönoton mahdollistamiseksi monissa tärkeissä tutkimus- ja innovaatiohankkeissa ja kokeiluissa.

Haluan kannustaa vielä entistä tiiviimpään yhteistyöhön paitsi yritysten ja tutkimuslaitosten verkostoissa, myös yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten välillä - kansallisesti ja kansainvälisesti.

Automaation ja autonomian etulinjassa

Merenkulussa automaatiokehitys on yhtä aikaa hidasta ja nopeaa. Alusten järjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja pienentävät inhimillisen virheen riskiä sekä tukevat päätöksenteossa. Eri asteista autonomiaa testataan jo ja sen mahdollistavasta sääntelystä keskustellaan aktiivisesti.

Silti laajamittaiseen autonomiseen alusliikenteeseen on vielä pitkä matka, ja monta teknistä kysymystä ja sääntelyyn liittyvää asiaa on vielä ratkaistava sitä ennen. Olemme kuitenkin päässeet hyvään alkuun. Vaikutamme aktiivisesti siten, että käyttöön saadaan eettisiä, ihmisen hyvinvointia parantavia palveluja ja ratkaisuja, jotka tukevat myös merenkulun ammattilaisten työtä.

Timo Harakka
liikenne- ja viestintäministeri

2021 Blogit Blogit 2021