MTV Oy saa pitää toimilupansa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2020 13.34 | Julkaistu suomeksi 23.1.2020 klo 13.45
Tiedote
Mies katsoo kotona televeisiota (Kuva: Shutterstock)
Mies katsoo kotona televeisiota (Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto päätti 23. tammikuuta 2020, ettei se peruuta MTV Oy:n televisiotoimintaan myönnettyjä ohjelmistotoimilupia, vaikka määräysvalta yhtiössä vaihtuu.

MTV Oy:n ja Telia Company AB:n välinen yrityskauppa toteutui 2.12.2019 jolloin MTV Oy:n toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan tosiasiallinen määräysvalta siirtyi Telia Company AB:lle.

MTV on harjoittanut televisiotoimintaa antenniverkossa 15 toimiluvan nojalla. Toimiluvat ovat voimassa 10.1.2027 saakka. Toimiluvista yksi on MTV3-kanavalle myönnetty niin sanottu yleisen edun kanavan toimilupa, joka tuli voimaan 1.2.2018. Muut yhtiön ohjelmistotoimiluvat ovat tavallisia ohjelmistotoimilupia ja ne on myönnetty joko vapaasti vastaanotettaville tai maksutelevisiokanaville.

Valtioneuvoston päätös koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla myönnettyjä ohjelmistotoimilupia. Valtioneuvosto katsoo, että estettä haetun määräysvallan muutoksen hyväksymiselle ei ole, sillä määräysvallan muutos yhtiössä ei johda ohjelmatarjonnan keskittymiseen televisiomarkkinoilla.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori, p. 0295 34 2595