Merenkulun päästökaupan vaikutuksista tarvitaan lisätietoa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2020 10.40 | Julkaistu suomeksi 9.7.2020 klo 10.00
Tiedote
Rahtilaiva Itämerellä. (Kuva: Lasse Hendriks / Shutterstock)
Rahtilaiva Itämerellä. (Kuva: Lasse Hendriks / Shutterstock)

Turun yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen toteuttamassa selvityksessä arvioidaan alustavasti mahdollisen merenkulun päästökaupan vaikutuksia. Euroopan komissio aikoo tehdä kesällä 2021 esityksen päästökaupan laajentamisesta meriliikenteeseen.

Merenkululla on Suomelle erityisen keskeinen merkitys ja meillä on korkeatasoista meriosaamista. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää, että koko liikennesektori on mukana, ja meriklusterimme toimijoilla on hyvät mahdollisuudet edistää kestävää merenkulkua. Samalla Suomen ulkomaankauppa on sijainnistamme johtuen erityisen riippuvainen meriliikenteestä. Selvitys osoittaa, että päästökaupan toteutusvaihtoehdoista ja vaikutuksista on edelleen saatava lisätietoa. Komission tuleva esitys päästökaupan laajentamiseksi on yksi liikenne- ja viestintäministeriön EU-vaikuttamisen keskeisimmistä kohteista.

Selvityksen mukaan päästökaupan käyttöönoton vaikutus meriliikenteen päästöihin riippuu merkittävästi päästökaupan toteutustavasta ja päästöoikeuksien hintatasosta. Merikuljetusten päästöt riippuvat alustyypistä ja vaihtelua eri alustyyppien välillä on paljon. Tämän vuoksi kustannusvaikutukset voivat vaihdella huomattavasti eri varustamoiden ja rahtaajien kesken.

Erityisesti alueelliseen päästökauppaan liittyy riski päästöjen siirtymisestä päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. Onnistuneesti toteutettuna päästökauppa voi myös synnyttää huomattavat markkinat teknologioille, joilla hillitään alusten päästöjä, selvityksessä todetaan.

Merenkulun päästökaupan vaikutukset -selvitys käsittelee erityisesti meriliikenteen mahdollista sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään, mutta myös maailmanlaajuisia meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisentoimenpiteitä. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa selvityksessä arvioidaan päästökaupan kustannuksia sekä vaikuttavuutta päästöjen vähentämiskeinona. Huomiota kiinnitetään myös Suomelle keskeiseen talvimerenkulkuun.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Eero Hokkanen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 476 0401 eero.hokkanen(at)lvm.fi, Twitter: @eerohokkanen

professori Lauri Ojala, Turun yliopisto, p. 050 502 70 31, lauri.ojala(at)utu.fi