Mer information behövs om effekterna av utsläppshandeln inom sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2020 10.40 | Publicerad på svenska 9.7.2020 kl. 10.00
Pressmeddelande
Fraktfartyg på Östersjön. (Foto: Lasse Hendriks / Shutterstock)
Fraktfartyg på Östersjön. (Foto: Lasse Hendriks / Shutterstock)

I en utredning som Åbo universitet och Meteorologiska institutet genomfört på uppdrag av kommunikationsministeriet görs en preliminär bedömning av konsekvenserna av en eventuell handel med utsläppsrätter för sjöfarten. Europeiska kommissionen har för avsikt att sommaren 2021 lägga fram ett förslag om att utvidga utsläppshandeln till att omfatta sjötransporter.

Sjöfarten har en ytterst central betydelse för Finland och vi har högklassig marin kompetens. Kampen mot klimatförändringen förutsätter att hela transportsektorn deltar, och aktörerna inom vårt maritima kluster har goda möjligheter att främja en hållbar sjöfart. Faktum är att Finlands utrikeshandel på grund av vårt läge är särskilt beroende av sjötransporter. Utredningen visar att det fortfarande behövs mer information om olika alternativ för att införa handel med utsläppsrätter och deras effekter. Kommissionens kommande förslag till utvidgning av utsläppshandeln är ett av kommunikationsministeriets viktigaste områden för påverkan inom EU.

Vilken effekt en eventuell utsläppshandel har på utsläppen från sjöfarten beror enligt utredningen främst på hur utsläppshandeln genomförs och priset på utsläppsrätterna. Utsläppen från sjötransporter varierar enligt fartygstyp och skillnaderna mellan olika fartygstyper är stor. Kostnadseffekterna kan därför variera avsevärt mellan olika rederier och befraktare.

I synnerhet inom den regionala utsläppshandeln finns det en risk för att utsläppen överförs utanför utsläppshandelssystemet. Om utsläppshandeln genomförs framgångsrikt kan den också skapa en betydande marknad för teknik som stävjar fartygens utsläpp, konstateras det i utredningen.

I utredningen behandlas främst möjligheten att inkludera sjöfarten i EU:s utsläppshandelssystem, men också globala åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från sjötransporterna. Dessutom utvärderas utsläppshandelns kostnader och effekter som ett alternativ för att minska utsläppen. Uppmärksamhet fästs också vid vintersjöfarten, som är viktig för Finland.

Ytterligare information: 

Eero Hokkanen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401 eero.hokkanen(at)lvm.fi

Lauri Ojala, professor, Åbo universitet, tfn 050 502 7031, lauri.ojala(at)utu.fi