Mobilia tallentaa historiaa: kysely Tielaitoksen jakautumisesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2009 14.00
Uutinen

Tielaitosuudistus eli Tielaitoksen jakaminen vuoden 2001 alusta Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi oli yksi suurimmista muutoksista suomalaisen tienpidon historiassa. Nyt tavoitteena on kerätä aikakauden eläneiden henkilöiden omakohtaisia muistoja ajasta.

Tiehallinto ja Destia Oy tukenaan liikenne- ja viestintäministeriö ja Infra ry keräävät nyt muistitietoa jaon valmistelusta ja sen käytännön toteuttamisesta. Jokaisella, jolla on muistoja aikakaudesta, on mahdollisuus vastata aihetta koskevaan internetkyselyyn.

Kertyvä tieto tallennetaan valtakunnallisen liikennealan museon Mobilian arkistoon tulevien tutkijasukupolvien käytettäväksi.

Kysely on avoinna 31.1.2011 saakka.

Mobilia on tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo. Mobilian tehtävä on suomalaisen tieliikenteen historiatiedon tallentaminen, tutkiminen ja esittäminen.