Mobiilitelevision ohjelmaluvat Viestintävirastolta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2006 14.27
Tiedote
Viestintävirasto alkaa ensi vuonna myöntää lupia uudessa mobiilitelevisioverkossa lähettäville ohjelmistoille. Kevyen toimilupamenettelyn uskotaan edistävän mobiilitelevision yleistymistä ja ohjelmatarjonnan monipuolistumista.

Hallitus käsitteli eduskunnan vastausta televisio- ja radiotoimintalakiin 21. joulukuuta. Laki tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Eduskunta edellyttää, että mobiilitelevision tekijänoikeuskysymysten tulkintaerimielisyydet ratkaistaan pian laajapohjaisessa valmistelussa olemassa olevan tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa.

Muita kuin televisio- tai radiopalveluita voi mobiilitelevisioverkossa tarjota ilman ohjelmistolupaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pelit ja muut vuorovaikutteiset palvelut.

YLE ja kaupalliset televisiotoimijat eivät tarvitse televisio-ohjelmien lähettämiseen mobiilitelevisioverkossa erillistä toimilupaa, jos ohjelmisto lähetetään sisällöltään muuttamattomana ja samaan aikaan kuin tavallisessa televisioverkossa.

Mobiilitelevisioverkkoa hallinnnoi Digita Oy. Verkko käyttää DVB-H-tekniikkaa ja se avattiin joulukuun alussa.


Lisätietoja:
ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461
neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, puh. (09) 160 28608, 040 519 6762