Mitkä ovat logistiikan ratkaisut, kun ilmastotavoitteet tiukentuvat?

Julkaisuajankohta 14.4.2021 10.03
Kolumni
Noomi Jägerhorn (Kuva: Posti)

Tämä kirjoitus on osa Kestävät kilometrit –blogisarjaa. Kirjoittajat kertovat, miten matka taittuu entistä ilmastoystävällisemmin. Blogisarja liittyy fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, joka on suunnitelmaluonnos kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Jakelu- ja logistiikkayhtiönä Postin tehtävä on kuljettaa ihmisten tarvitsemia asioita. Olemme olemassa, jotta vastaanottajalle merkitykselliset asiat kulkevat sinne missä niitä tarvitaan, oli kyse verkkokaupan paketista tai yrityksen sisällä tapahtuvasta logistiikasta. Tämä kaikki tuottaa paljon päästöjä.  

Suurin päästölähde on erilaisilla ajoneuvoilla ajaminen, mistä syntyy laskutavasta riippuen yli puolet päästöistä. Kuljemme pelkästään Suomessa jokaisena jakelupäivänä matkan, joka vastaisi matkaa kuusi kertaa maapallon ympäri.  

Näistä päästöistä on päästävä eroon ja nyt tekemämme työ on jatkumoa pitkälle perinteelle. Ensimmäiset sähköautokokeilumme alkoivat jo 1980-luvun alussa Helsingin keskustassa. Vuonna 1991 sähköautoja oli Suomessa rekisterissä 43 kappaletta, Moottori-lehden mukaan ”ilmeisesti suurin osa Postin käytössä”. Ensimmäinen vihreä ohjelmamme starttasi vuonna 1999. Postinjakelumme oli ensimmäisenä postina maailmassa hiilineutraalia vuonna 2011.  

Edellinen pitkän aikavälin päästötavoitteemme oli pienentää kokonaispäästöjämme Suomessa suhteessa liikevaihtoon 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tavoite ylittyi, vähennys oli 37 prosenttia.   

Sekä omat että epäsuorat päästöt huomioitava 

Vaikka olemme tehneet työtä ilmaston eteen jo pitkään, ymmärrämme myös sen, ettei pieni parannus riitä. Ilmastokriisi on ratkaistava, ja haluamme kantaa vastuumme ja näyttää suuntaa logistiikkatoimialan ympäristövastuutoimien osalta. ”Emme vain osallistu talkoisiin, vaan olemme eturintamassa”, kuten toimitusjohtajamme Turkka Kuusisto asian ilmaisi.  

Siksi olemme asettaneet itsellemme uuden, kunnianhimoisen tavoitteen painaa omat päästömme nollaan vuoteen 2030 mennessä.   

Jakelussa ja logistiikassa toimimme alalla, jossa alihankkijoiden osuus kaikista päästöistä on merkittävä. Siksi asetamme tämän vuoden aikana yhtä kunnianhimoisen tavoitteen myös arvoketjun päästöille. Nämä päästöt ovat seurausta toiminnastamme, mutta niihin voimme vaikuttaa vain epäsuorasti.  

Sitouduimme viime vuonna myös tieteeseen pohjautuvaan, Science Based Targets initiative -ilmastoaloitteeseen, jotta kaikki tavoitteemme olisivat varmuudella viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia.  

Miten päästöt alas?  

Paljonko sitten päästelemme ja kuinka aiomme päästä näistä päästöistä eroon? Kaikkiaan päästömme vuonna 2020 olivat noin 293 000 tonnia (CO2e). Näistä omiin päästöihin kuuluu noin neljännes ja arvoketjun osuudeksi jää reilu kolme neljännestä.  

Käyttämällä fossiilisen sijaan uusiutuvaa käyttövoimaa ajoneuvoissa, joissa se on mahdollista, voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää nopeasti. Vaihdoimme verkkokauppatoimituksissa käyttämiimme pakettiautoihin uusiutuvan dieselin. Tämä pienensi elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä jopa 90 prosenttia. Jätämme tuottamatta noin 3,8 miljoonan hiilidioksidikilon päästöt joka vuosi.   

Syksyllä hankimme raskaaseen liikenteeseen ensimmäiset kymmenen nesteytetyllä biokaasulla kulkevaa LBG-rekka-autoa. Kymmenen rekan LBG-kalusto vähentää hiilidioksidipäästöjä 1 620 tonnia vuodessa, mikä tarkoittaa lähes 8,6 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. LBG-rekkoja on tarkoitus hankkia lisää tulevina vuosina. Omat rajoituksensa käytölle tuo kuitenkin se, ettei tankkausverkosto ole vielä maanlaajuinen.  

Sähköä olemme käyttäneet laajasti pitkään. Postinjakelussa jo 39 prosenttia kaikista kotitalouksista saavutetaan sähköllä: sähköpyörillä, sähköskoottereilla, sähköisillä jakelukärryillä sekä tietenkin sähköautoilla. Pelkästään sähköskoottereilla ajettiin vuoden 2020 aikana lähes 850 000 kilometriä.  

Vähiten päästöjä synnyttää silti ajamaton kilometri. Siksi kehitämme jatkuvasti reittioptimointia, ajotapaa ja pakkaamista. Myös ilman kuljettaminen synnyttää turhia päästöjä.  

Tavoite päästöttömistä kuljetuksista on haastava mutta ainoa mahdollinen. Jo nyt moni paketti ja lehti kuljetetaan tuottamatta liikenteessä fossiilisia päästöjä, ja tulevaisuudessa siis joka ainoa. Tällaisen lupauksen olemme antaneet.

Noomi Jägerhorn
Kirjoittaja on Postin vastuullisuusjohtaja.

Faktat

Euroopan kahdeksan suurimman raskaan kaluston valmistajan käyttövoimavaihtoehdot.

Mitä menossa?

  1. Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki 1.12.2020-30.11.2022: Tukea voidaan myöntää 5 000 euroa paineistetulla kaasulla (CNG) kulkevan kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten, ja 12 000 euroa nesteytetyllä kaasulla (LNG) kulkevan kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. Tukea voi hakea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.
  2. Sähkön ja kaasun jakelun infratuet: Valtio tukee sähköautojen latausverkon ja kaasun tankkausasemaverkon laajentamista. Energiavirasto järjestään infratukien kilpailutuksen huhtikuussa 2021.
  3. Biokaasun sisällyttäminen jakeluvelvoitelakiin: Nykyisin lainsäädäntö velvoittaa polttoaineen myyjiä sekoittamaan polttoaineeseen tietyn osuuden nestemäistä biopolttoainetta, kuten etanolia tai uusiutuvaa dieseliä. Hallitus antoi 8.4.2021 eduskunnalle lakiesityksen. Siinä ehdotetaan, että jakeluvelvoitteen soveltamisalaa laajennettaisiin myös biokaasuun ja ns. sähköpolttoaineisiin. Lakiesitys voi voimaan tullessaan lisätä biokaasun tuotantoa ja parantaa sen saatavuutta eri puolilla Suomea. Lue lisää TEM:in sivuilta.

Mitä seuraavaksi?

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on suunnitelma kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Siitä on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021.

2021 Blogit Blogit 2021