Ministerit toivovat EU:n vauhdittavan itärajan liikenneongelmien ratkaisua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2007 14.36
Tiedote
Suomen hallitus toivoo Euroopan komission vaikuttavan Venäjään, jotta Suomen itärajan liikenneongelmia voidaan vähentää. Liikenneministeri Anu Vehviläinen sekä hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ovat lähettäneet Euroopan komissioon kirjeen itärajan ylittävien kuljetusten tilanteesta.

Ministerit toteavat kirjeessään, että erityisen tärkeää olisi nopeuttaa sähköisen tullauksen käyttöönottoa, keventää Venäjän viranomaismenettelyjä ja kehittää Venäjän puoleista tiestöä.

Vehviläinen ja Kiviniemi osoittivat yhteisen kirjeensä liikennekomissaari Jacques Barrot'lle ja tulliasioista vastaavalle komissaari László Kovácsille.Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260