Ministerit avasivat älykkään liikenteen seminaarin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2009 15.00
Uutinen
Älykkään liikenteen seminaari Säätytalolla 5.5.2009
Älykkään liikenteen seminaari Säätytalolla 5.5.2009

Liikenne- ja viestintäministeriön älykkään liikenteen kansallisen strategian aloitusseminaari keräsi laajan joukon alan asiantuntijoita Helsingin Säätytalolla.

Seminaarin tarkoituksena oli kerätä evästystä liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle, jonka on tarkoitus laatia ehdotus Suomen älykkään liikenteen tavoitteiksi ja toimenpidesuunnitelmaksi vuosille 2010-2015.

Tarkoituksena on kytkeä älykkään liikenteen tarjoamat mahdollisuudet tiiviisti liikenne- ja viestintäpoliittisiin tavoitteisiin.

Seminaarin alustuspuheenvuorossa liikenneministeri Anu Vehviläinen korosti, että kestäviin liikennepoliittisiin ratkaisuihin pyrittäessä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tarjoaa hyvin tehokkaan lähestymistavan moniin ongelmiin.

- Ilmastopolitiikan ohella älykäs liikenne on ensi vuosikymmenen liikennepolitiikan suurin muutostekijä. Tulevaisuudessa on lähdettävä asiakkaiden tarpeista ja ajateltava liikennejärjestelmän kokonaisuutta. Resurssien kohdentamisessa etusijalle nousevat raskaita ja kalliita väylähankkeita kevyemmät ratkaisut kuten liikenteen sekä liikkumisen ohjaus ja muut älykkään liikenteen keinot, ministeri Vehviläinen ennusti.

Viestintäministeri Suvi Lindén muistutti, että tietoyhteiskunnan palveluiden rooli on edistää turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällisempää arkipäivää kansalaisille.

- Liikenteen älykkäät ratkaisut voivat vahvasti viedä tätä kehitystä eteenpäin. Loistavana esimerkkinä pidän jo nyt palveluja, jotka auttavat käyttäjiä reittien ja liikennevälineiden valinnassa tai välittävät ajantasaista ja jopa ennakoivaa tietoa liikenteestä. Tänä vuonna Viestintäfoorumissa palkittiin YTV:n reittiopaspalvelut viestintäalan asiakaspalvelupalkinnolla, ministeri Lindén sanoi.

Seminaarin muina puhujina toimivat mm. teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin ylijohtaja Martti af Heurlin, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry toimitusjohtaja Reijo Svento ja ITS Finlandin toiminnanjohtaja Kimmo Ylisiurunen.

Kansliapäällikkö Pursiaisen toimeksiantoon kuuluu myös tehdä ehdotukset hallinnon, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden välisestä työn- ja vastuunjaosta sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämisestä. Työn on määrä valmistua 31.10.2009 mennessä.

Myös EU:ssa on valmisteilla direktiiviehdotus, jonka avulla pyritään aikaisempaa paremmin sovittamaan yhteen älykkäitä liikennejärjestelmiä EU:n alueella.