Ministeriöltä huomautus pääjohtaja Myllylle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2007 15.59
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut Merenkulkulaitoksen pääjohtajalle Markku Myllylle vakavan huomautuksen hinaajavarustamon veneen vuokraamisesta yksityiseen lomakäyttöön.

Ministeriö katsoo, että Mylly käyttäytyi pääjohtajan asemassa olevalle virkamiehelle sopimattomalla tavalla, kun hän pyysi johtamansa viraston asiakasyritykseltä vuokralle henkilöstön käyttöön tarkoitetun veneen. Ministeriön mukaan Myllyn olisi pitänyt ymmärtää, että menettely voi tehdä kyseenalaiseksi hänen puolueettomuutensa yhtiön elinkeinotoimintaa valvovan viraston pääjohtajana.

Yrityksen henkilökunnan käyttöön osoitettua venettä ei ole rekisteröity eikä katsastettu vuokraveneeksi.

Ministeriön selvitys ei ole tuonut esiin seikkoja, joiden perusteella Mylly olisi saanut laitonta aineellista etua toiminnastaan. Myöskään ei ole käynyt ilmi, että veneen vuokraaminen olisi vaikuttanut hänen virkatoimintaansa. Ministeriön toimivalta ei kuitenkaan riitä tutkimaan perusteellisesti esimerkiksi sitä, maksettiinko vuokrauksesta käypä hinta.

Liikenne- ja viestintäministeriö toimittaa asiakirjat oikeuskanslerille tämän pyynnöstä sekä tiedoksi Helsingin poliisille, joka tutkii muita saman veneen käyttöön liittyviä asioita.

Pääjohtaja Mylly vuokrasi Alfons Håkans Oy:n omistaman moottoripurjeveneen yksityiseen lomakäyttöön kesällä 2004. Hän maksoi veneen käytöstä vuokraa 500 euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi pääjohtaja Myllyltä lokakuun lopulla selvityksen veneen käytöstä.Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742