Ministeriöiden edustajat nimitetty Liikenneturvan hallitukseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2009 14.27
Uutinen

Valtioneuvosto on jatkanut Liikenneturvan hallituksen erovuorossa olevien edustajien toimikautta ja nimittänyt yhden uuden edustajan vuosiksi 2010-2011.

Liikenneturvan puheenjohtajan tehtävässä jatkaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajana Liikenneturvan hallituksessa aloittaa yli-insinööri Marcus Merin. Hänen varajäsenenään jatkaa liikenneneuvos Anneli Tanttu.

Sisäasiainministeriön edustajina hallituksessa jatkavat poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen varsinaisena jäsenenä ja poliisitarkastaja Timo Ajaste hänen varajäsenenään.

Liikenneturvan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä.

Valtioneuvosto päätti Liikenneturvan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 10. joulukuuta 2009.