Ministeriö vaatii Suomen 3G Oy:tä rakentamaan UMTS-verkon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2004 16.06
Tiedote
Suomen 3G Oy:n toimilupa kolmannen sukupolven UMTS-matkaviestinverkkoon saatetaan peruuttaa. Liikenne- ja viestintäministeriön pyytämien selvitysten mukaan Suomen 3G Oy:llä ei ole toimilupaehdoissa edellytettyä UMTS-matkaviestinverkkoa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kehottanut Suomen 3G Oy:tä korjaamaan verkon rakentamista koskevat laiminlyöntinsä. Yhtiön on toimitettava selvitys toimenpiteistään ministeriölle viimeistään 7.1.2004. Jos selvitys ei ole tyydyttävä, yhtiön toimilupa voidaan peruuttaa.

Liikenne- ja viestintäministeri L e e n a L u h t a n e n painottaa, että UMTS-verkkojen rakentamista on odoteltu jo pitkään.
- Olemme varmasti olleet Euroopan kärsivällisin toimilupaviranomainen. Toimilupa ei tarkoita sitä, että yhtiöllä on vain oikeus rakentaa UMTS-verkko, vaan että yhtiöllä on myös velvollisuus se rakentaa. Ministeriö ei hyväksy tällaisia laiminlyöntejä verkon rakentamisessa.

Valtioneuvosto lievensi toimilupien yhteisrakentamista koskevia ehtoja viime keväänä. Uusien ehtojen mukaan teleyrityksen oman verkon tulee kattaa vähintään 35 prosenttia kokonaispeitosta.

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää UMTS-verkon rakentamista vauhdittavista toimista toimiluvanhaltijoiden antamien selvitysten perusteella ensi vuoden alussa. Tällöin ministeriö päättää mahdollisista lisätoimista puuttuvien verkkojen avaamiseksi sekä lisäpeittovaatimusten asettamisesta.

Toimiluvat UMTS-verkkojen rakentamiseen ovat Elisa Oyj:llä, Sonera Mobile Networks Oy:llä, Finnet Verkot Oy:llä ja Suomen 3G Oy:llä. Suomen 3G Oy:n omistaa ruotsalainen Tele2.

Näistä TeliaSonera ja Elisa ovat jo avanneet UMTS-verkon kaupalliseen käyttöön Suomessa.


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) 160 28392, 0500 812 505