Ministeri Viitanen osallistuu EU:n teleneuvostoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2013 11.13
Tiedote

EU:n televiestintäneuvosto kokoontuu Brysselissä 5. joulukuuta. Esillä ovat muun muassa verkkoturvallisuus, viestintäverkkojen käyttöönottokustannusten alentaminen ja sähköisen viestinnän sisämarkkinat.

Suomea televiestintäneuvostossa edustaa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen.

Neuvosto käy periaatekeskustelun EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkinoita koskevasta komission asetusehdotuksesta sekä yleisemmin digitaalisesta taloudesta. Suomi näkee, että asetusehdotuksen tavoite digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi on erittäin kannatettava. Suomi suhtautuu kuitenkin varauksellisesti siihen, johtavatko asetuksessa esitetyt keinot sellaisenaan tavoiteltuun lopputulokseen.

Suomen kannalta ongelmallisia ovat erityisesti taajuuksien harmonisointia koskevat ehdotukset sekä vallan keskittäminen komissiolle silloinkin, kun päätöksenteko tapahtuisi parhaiten kansallisella tasolla. Asetusehdotuksella siirrettäisiin laajemminkin kansallista toimivaltaa komissiolle.

Neuvostossa käsitellään puheenjohtajan edistymisraportti komission ehdotuksesta direktiiviksi verkko- ja tietoturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi Euroopan unionin alueella. Suomi kannattaa direktiiviehdotuksen tavoitetta, mutta pitää tärkeänä, että kansallinen liikkumavara säilyy eikä hallinnollinen taakka muodostu kohtuuttomaksi.

Neuvostossa hyväksytään puheenjohtajan edistymisraportti komission asetusehdotuksesta, joka koskee nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten alentamista. Suomi katsoo, että on syytä arvioida perusteellisesti, onko asetus ehdotuksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta asianmukainen sääntelyinstrumentti, vai olisiko parempi ratkaisu esimerkiksi direktiivi, joka tarjoaa enemmän joustovaraa.

Muissa asioissa puheenjohtaja informoi valtuuskuntia Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevia suuntaviivoja koskevan asetusehdotuksen käsittelyn tilanteesta. Asian käsittely on muodollisuuksia vaille valmis, ja se on ollut Suomen kannalta pitkälti ongelmaton.

Lisäksi puheenjohtaja informoi valtuuskuntia sähköistä tunnistamista ja luottamuspalveluja koskevan asetusehdotuksen osalta käynnistetyistä kolmikantaneuvotteluista. Asetusehdotuksen käsittely on kuitenkin vielä työryhmätasollakin kesken, ja viimeaikaisessa käsittelyssä Suomi on korostanut erityisesti ehdotetun sääntelyn käytännön toimivuuden näkökulmaa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Sini Wirén, 040 507 0916
viestintäneuvos Päivi Antikainen, 050 382 7101 (paikalla kokouksessa)


Pia Viitanen