Ministeri Vehviläinen: Taksipalvelut haja-asutusalueilla on turvattava

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2008 9.00
Tiedote

Uusi taksilaki astui voimaan reilu vuosi sitten. Taksilaki on todettu pääosaltaan hyvin toimivaksi. Kymmenien uusien kuntaliitosten myötä on kuitenkin "häviävissä kunnissa" ja haja-asutusalueilla voimistunut huoli taksipalveluiden säilymisestä.

Taksilain uudistamisen eräs keskeinen tavoite oli taksipalvelujen saatavuuden varmistaminen siten, että palvelut ovat tarjolla koko kunnan alueella. Lakiin otettiin tämän tavoitteen toteutumiseksi maininta siitä, että asemapaikka voidaan taksiluvassa edelleen määritellä kyläkohtaisesti tai muutoin tarkasti yksilöimällä.

- Taksilain mahdollistama tarkempi asemapaikan määrittely on erityisen tarpeellista haja-asutusalueilla ja pinta-alaltaan suurissa kunnissa etenkin nyt kuntaliitostilanteissa, toteaa liikenneministeri Vehviläinen.

- Jos taksit kulkevat kyliin tai kuntakeskuksiin aina uusista kunta- tai kaupunkikeskuksista, se merkitsee nousevia kuljetuskustannuksia kunnille ja sairasmatkoja korvaavalle Kansaneläkelaitokselle. Myöntämällä taksilupia kuntakohtaisuutta tarkemmalla tavalla turvataan julkisen liikenteen verkon toteutuminen lähellä kuntalaisia, linjaa ministeri Vehviläinen.

- Taksipalvelu koetaan palveluksi, jonka tulee olla lähellä asiakasta. On vaikea kuvitella kylien ja laajojen kuntaliitoskuntien pysymistä elävinä ja toimivina, jos niiltä puuttuvat omat taksipalvelut. Tarvittaessa olen valmis muuttamaan taksilakia, ellei asia korjaannu niin, että lääninhallituksia ohjeistetaan asiasta, toteaa liikenneministeri Vehviläinen.

Lisätietoja erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 044 0581 030